Lägre risk för högt elpris

2010-11-02 09:48Medelspotpriset blev 47,6 öre/kWh för oktober vilket är i nivå med elpriset föregående månad (47,3 öre/kWh), visar statistik från Nordpool. Risken för ett högt elpris under kommande vinter har dämpats tack vare våta väderprognoser. Trots ökad elförbrukning i takt med att temperaturen faller blev spotpriset nästan detsamma som föregående månad. Underskottet i vattenmagasinen kvarstår och är tillsammans med tillgången på kärnkraft en viktig parameter för elpriset inför kommande vinter.

Under oktober månad producerade Sveriges kärnkraftsflotta cirka 60 procent av full kapacitet, visar statistik från Nordpool. Flera reaktorer underhålls för tillfället och full kapacitet väntas vara tillgänglig först i slutet av november. Om underhållen drabbas av förseningar skapar det oro på marknaden, eftersom det ökar risken för att kärnkraften inte är fullt tillgänglig under de kallaste vintermånaderna.

- Det är vanligt med förseningar i dessa projekt. Senast i torsdags meddelades att underhållet av reaktor tre i Oskarshamn tar längre tid än planerat. Reaktorn som var planerad att gå i drift den 8 november blir nu inte tillgänglig förrän den 26 november, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots kärnkraftsförseningen har elpriset för det elkontrakt som avspeglar kommande vinterns elpris sjunkit med cirka fem procent. Kontraktet handlas i dag för cirka 47,5 öre/kWh, jämfört med tidigare 50 öre/kWh i början av oktober, visar statistik som elskling.se sammanställt från Nordpool. Anledningen är att väderprognoserna indikerat mer nederbörd än normalt för säsongen.

- Den absolut viktigaste parametern för elpriset i Norden är tillgången till vatten i vattenkraftverkens magasin. Om det kommer mer nederbörd är det naturligt att det långsiktiga elpriset sjunker, säger Faraz Azima.

Genom en jämförelse av oktobers elpris med marknadens bedömning av elpriset för kommande vinter, dras slutsatsen att elpriset väntas ligga kvar på ungefär samma nivå de kommande månaderna.

- Marknadspriset avspeglar en sammanvägning av samtliga aktörers bedömningar av elpriset och som på alla marknader ändras prisbilden konstant. Vi rekommenderar alltid att man ska utgå från sina egna preferenser och privatekonomi vid valet mellan fast och rörligt elpris. Det viktiga är att alla förstår innebörden av den avtalsform som de väljer att byta till, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal