Korta fastprisavtal populärast i januari

2011-03-11 17:08Enligt färsk statistik från SCB bytte 46 131 (46 320) hushåll elleverantör i januari. Det är sidledes jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se under januari var 72 procent till ett fastprisavtal, vilket fortsatt är den mest populära avtalsformen. Bland fastprisavtalen var kortare bindningstid än ett år populärast.- Det är ett trendbrott att kortare fastprisavtal gått om ettårsavtalet i popularitet. En teori är att hushållen valt kortare bindningstid så att de ska vara fria att byta till ett rörligt elavtal under sommaren då det rörliga elpriset vanligtvis brukar vara lägre än under januari, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Sedan oktober 2010 har ettårsavtalet varit det mest tecknade elavtalet. I januari valde dock 46 procent fastprisavtal med en bindningstid på mellan tre och nio månader. Därmed förändrades bilden och kortare fastprisavtal gick om ettårsavtalet i popularitet.

Elskling.se granskar kontinuerligt elmarknaden för att bättre förstå och förklara hushållens beteende. En tydlig trend som identifierats är att hushållen i stor utsträckning väljer elavtal baserat på elpriset och bortser många gånger från grundläggande skillnader avtalen emellan. Att göra elavtalen mer begripliga och jämförbara för konsumenterna är en utmaning som elskling.se tar på stort allvar.

- Vissa konsumenter tar för givet att samtliga avtalsformer ska ha en lägre prisnivå under sommaren, enbart på grund av att spotpriset då är lägre. Dessa måste informeras om att spotpriset enbart avspeglar det momentana läget avseende utbud och efterfrågan av el. Fastprisavtalen däremot prissätts utifrån marknadens förväntningar på framtida elprisnivån vilket många gånger skiljer sig från spotpriset, säger Faraz Azima.

Elpriset brukar generellt vara lägre under sommarhalvåret jämfört med vinterhalvåret. Det innebär exempelvis att ett sex månaders fastprisavtal som tecknas i mars endast avser sommarhalvåret. Ett sådant elavtal blir därför oftast lägre prissatt än ett 12 månaders fastprisavtal som även innefattar det kommande vinterhalvåret.

Elskling.se uppmanar konsumenterna att ta sitt ansvar och bidra till ökad konkurrens på elmarknaden. Det första och viktigaste steget är att aktivera den dryga miljonen hushåll som aldrig valt ett elavtal. Det är mer än bara den egna ekonomiska besparingen som står på spel när det gäller tillsvidarekunderna. Utöver lägre elkostnad kan en tillsvidarekund, genom att göra ett aktivt val av elavtal, även minimera elens miljöpåverkan.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal