Intresset för rörligt elpris ökar

2012-01-16 08:12Statistik från SCB visar att 51 862 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är 18 procent fler än motsvarande månad föregående år (43 786). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 32 procent rörligt elpris. Hushåll med rörligt elpris tillhör fjolårets vinnare med upp till 4 000 kronor lägre elkostnad under 2011 jämfört med 2010.Fast elpris fortsätter att vara den mest populära avtalsformen bland användarna av elskling.se (68 procent). Samtidigt är novembers notering för andelen tecknade rörliga avtal den högsta sedan vårflodsmånaden maj. Att 32 procent av hushållen valde ett röligt elpris innebär en ökning med 45 procent jämfört med månaden innan (22 procent).

- Det lägre börspriset börjar nog inverka på hushållens val av elavtal. Senaste tidens informationsflöde har indikerat låg risk för ett högt elpris i vinter vilket troligen gjort att fler vågar välja rörligt elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Medelspotpriset år 2011 hamnade i spannet från 43,0 öre/kWh i norr till 43,7 öre/kWh i södra Sverige. Det motsvarar cirka 20 procent lägre elpris än under 2010 då det högsta elpriset sedan avregleringen noterades (54,5 öre/kWh).

Beräkningar från elskling.se visar att ett villahushåll med en årlig elförbrukning på 20 000 kWh och ett rörligt elpris, tack vare elprisnedgången, fick cirka 2 900 kronor lägre elkostnad år 2011 jämfört med året innan. Med en minskad elförbrukning blir kostnadsbesparingen ännu större för hushållet.

Enligt statistik från Svensk Energi minskade elanvändningen i Sverige med cirka 5,5 procent under 2011 jämfört med året innan. Antaget att villahushållets förbrukning minskade med lika mycket innebär det en förbrukning på 18 900 kWh under 2011, vilket ger en total besparing på 4 000 kronor jämfört med året innan.

- Vi vet att det inte går att säga vilken avtalsform som är billigast i framtiden. Som vi såg tillhörde konsumenter med ett fast elpris vinnarna år 2010, medan de med rörligt elpris fick lägst elkostnader år 2011. Viktigast för hushållen är att utgå från sina egna preferenser vid valet av elavtal, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal