Hushållen ser positivt på en nordisk slutkundsmarknad

2012-03-28 07:45En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 76 procent av de svenska hushållen är positiva till att köpa sin el från ett nordiskt elhandelsföretag utanför Sverige. Bland de som är positiva till förslaget anser 87 procent att landsgränserna är oviktiga i sammanhanget. Det som avgör vilket elhandelsbolag hushållen väljer är elpriset samt hur elen produceras.De nordiska ländernas energimyndigheter har sedan en tid tillbaka arbetat mot målet att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad år 2015. Syftet är att underlätta för elhandelsbolag att etablera sig på den nordiska marknaden vilket ska leda till ökad konkurrens och högre aktivitet bland konsumenterna. Detta möjliggör för svenska hushåll att välja en elhandlare från Norge eller något annat nordiskt land som sin elleverantör.

- Vi på elskling.se ser positivt på detta initiativ. För att vara med i denna utveckling har vi redan nu börjat expandera vår verksamhet inom norden. Först ut blev Norge där vi nyligen lanserat tjänsten www.elskling.no. Planen framåt är att täcka hela norden vilket definitivt underlättas av harmoniseringsprojektet som pågår, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Av de 4 079 personer som deltog i undersökning svarade 76 procent att de är positiva till en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Sammanfattningsvis svarar de flesta att förändringen skulle medföra en ökad konkurrens elhandelsbolagen emellan vilket ses som positivt. Ett annat vanligt förekommande argument är att utbyggnaden av förnybar energi tros gynnas av den ökade rörelsefriheten bland hushållen.

Motståndarna till projektet (24 procent) argumenterar att de främst vill gynna lokal produktion och Sveriges ekonomi. Dessa hushåll känner också en större tillit till svenska elhandelsbolag beträffande elens ursprung och leveranssäkerhet.

De hushåll som var positiva till förslaget fick frågan om vilket land de helst skulle vilja köpa sin el ifrån. För 87 procent spelar landsgränserna ingen roll. Det som avgör valet är elpris och elens ursprung.

Bland övriga 13 procent är Norge populärast varifrån nio procent av hushållen vill köpa sin el. Fördelar som nämns om Norge är att språket är lättförståeligt, att en stor del av produktionen kommer från förnybara källor samt att landet helt saknar kärnkraft. Två procent svarar Finland, då det anses vara det mest tillförlitliga landet samt att elen i huvudsak produceras från kärnkraft. Två procent svarar Danmark mot bakgrund av att landet storsatsar på vindkraft.

- Att elens ursprung väger så tungt vid valet av elavtal indikerar behovet av ett gemensamt och standardiserat ursprungsmärkningssystem för hela Norden. Detta kommer att bidra till en ökad aktivitet bland konsumenterna samt ge en ökad tilltro till de elavtal som kommer att finnas på elmarknaden, säger Faraz Azima.


För mer information, kontakta: Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* Undersökningen är genomförd under oktober-november 2011. 4079 unika elkonsumenter har deltagit vilkas svar ligger till grund för ovan resultat.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal