Hushållen passar på att binda sitt elpris

2012-05-10 13:31Dagsfärsk statistik från SCB visar att 29 046 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Därmed har 98 768 hushåll bytt elbolag under årets första kvartal. Det innebär en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (107 776). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 71 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var avtalslängder upp till och med ett år mest populära.Under de senaste månaderna har konsumenternas aptit för rörligt elpris ökat i takt med de sjunkande elpriserna. Mars månad innebar dock ett trendbrott där intresset för fast elpris åter börjat växa.

- Troligen har elpriset på fasta avtal nått en nivå som hushållen känner sig nöjda med och därför väljer att binda sitt elpris. På så vis vet de vad elen kommer att kosta under avtalsperioden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En sammanställning gjord av elskling.se visar att medelpriset för ett 12-månaders fastpriskontrakt var cirka 44 öre/kWh under mars månad. Året innan kostade motsvarande elavtal cirka 58 öre/kWh i mars. För ett typhushåll med en årsförbrukning på 20 000 kWh innebär elprisnedgången en kostnadsminskning på 3 500 kronor per år.

- Hushåll som årligen tecknar ettårsavtal vid den här tiden kommer att få cirka 16 procent lägre elkostnad under kommande vinter jämfört med föregående år, säger Faraz Azima.


För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal