Högre elpris även i Stockholm

2010-11-19 15:54Den 1 november 2011 kommer Sverige att delas in i fyra olika elområden. Det innebär att konsumenter kan få betala olika elpris beroende på var i landet de bor. En sammanställning som elbytesexperten elskling.se har gjort visar att konsumenter i elområde Stockholm och Malmö kan få betala ett högre elpris än konsumenter i övriga landet.Det har länge spekulerats i följderna till indelningen av Sverige i fyra olika elområden. Flera aktörer i branschen har indikerat att södra Sverige, elområde Malmö, kommer att få ett högre elpris än övriga landet.

Den 16 november införde elbörsen, Nordpool, nya elkontrakt som möjliggör för elhandelsbolagen att säkra el för respektive elområde specifikt. Införandet av de nya elkontrakten krävs för att elhandelsbolagen ska kunna erbjuda sina kunder längre fastprisavtal.

- Marknadspriset avspeglar samtliga aktörers sammanvägda tro om elprisets utveckling framöver. Nu när det går att handla elkontrakt för respektive elområde kan vi äntligen utläsa experternas prisprognos för de nya elområdena, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Sammanställningen som elskling.se har gjort är avseende år 2012 och baseras på handeln som skett på Nordpool. Resultatet visar på att även konsumenter i elområde Stockholm förutsägs få ett högre elpris. Elkunderna i elområde Malmö väntas få betala ett tillägg om fyra öre, och elkunderna i elområde Stockholm ett tillägg om ett öre. Prognosbilden för elområde Luleå och Sundsvall är att elpriset kommer att vara densamma som spotpriset för det nordiska elsystemet.

Beräkningar gjorda av elskling.se visar att ett villahushåll i södra landet med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar får elkostnader som i medel blir 1 000 kronor högre per år jämfört med om hushållet legat i norra delar av landet, elområde Luleå eller Sundsvall. Motsvarande hushåll som ligger i elområde Stockholm får betala 750 kronor mindre än hushållet i Skåne, men 250 kronor mer än hushållen i elområde Luleå eller Sundsvall.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal