Pressrum

Fyra av fem hushåll valde fast elpris

2011-08-15 08:40Färsk statistik från SCB visar att 32 069 hushåll bytt elhandelsbolag i juni. Det är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (28 202). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 80 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för ettårsavtal störst och stod för 38 procent.Så här långt har elmarknaden varit mer aktiv jämfört med föregående år. Under årets första sex månader har 205 366 hushåll valt att byta elhandelsbolag. Det är en ökning med sex procent jämfört med motsvarande period föregående år. Enligt en rapport från SCB* har antalet hushåll med tillsvidareavtal minskat med cirka 70 000 under perioden mars 2010 - mars 2011.

- Det är bra att så många konsumenter engagerat sig i valet av elavtal. Av den dryga miljonen hushåll som fortfarande är inaktiva är 70 000 endast en liten del och även om utvecklingen går åt rätt håll så går det för långsamt. Vi har fortfarande mycket jobb framför oss säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Statistiken över de byten som gjorts på elskling.se visar att konsumenternas preferenser variera över tiden. Andelen som valde ett rörligt elpris i juni var 20 procent. Det är en kraftig minskning jämfört med motsvarande månad i fjol då 50 procent valde rörligt elpris. En möjlig förklaring kan vara att de höga elpriserna föregående två vintrar har orsakat allt för kännbara kostnadsökningar för hushållen.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* EN24SM1102, SCB
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se