Finansoro och regn sänkte elpriset

2011-06-29 15:26Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 44,2 öre/kWh för juni vilket är nio procent lägre än föregående månad (48,8 öre/kWh). Rikligt med regn samt fallande råvarupriser, orsakat av den pågående finanskrisen i Europa, har fått elpriset att falla. Konsumenter med rörligt elpris gynnas av denna utveckling och för de som vill binda sitt elpris är elprisnivån bättre än på länge.Tack vare rikliga mängder nederbörd under juni har vattenunderskottet i det nordiska elsystemet minskat markant. Då vattenkraften är en central produktionskälla i Norden har den ökade tillgången till vatten fått elpriset att falla. Den historiskt sett rekordsnabba återhämtningen uppskattas till cirka 10-12 TWh och underskottet i den hydrologiska balansen är nu mindre än 10 TWh vilket inte anses vara extremt.

Samtidigt pågår en omfattande finansoro i världen som har fått börser och råvarupriser att falla. Priset för utsläppsrätter (CO2) som har en stor inverkan på elpriset har fallit med cirka 25 procent och noterade den lägsta nivån sedan två år tillbaka. Fallande råvarupriser har fått det tyska elpriset att backa vilket gör en eventuell elimport billigare för Sverige.

- Det är tacksamt att det regnat på rätt ställen och att vattenunderskottet inte längre är lika extremt. Jag tror att alla skulle gynnas om vi fick ett våtår, dels genom lägre elkostnader för hushållen men också genom ett ökat förtroende för elbranschen, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elskling har utifrån en sammanställning av elterminerna på Nordpool gjort en prognos över elkostnaden för ett villahushåll i Stockholm med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar. Hushållets elkostnad år 2012 förväntas bli 20 300* kronor, vilket är cirka 10 procent lägre än 2010.

- De som går miste om elprisnedgången är hushåll med tillsvidareavtal. När elpriserna faller brukar tillsvidarepriset stanna kvar på höga nivåer och min förhoppning är att den ökade prisskillnaden ska bli en väckarklocka för alla de som är passiva, säger Faraz Azima.

Motsvarande villahushåll med ett tillsvidareavtal betalar i medel** 25 600 kronor per år. Det är 5 300 kronor mer än ett hushåll som gör ett aktivt val av elavtal.

* Baserat på Nordpools stängningskurser 2011-06-28.
** Baserat på medelpriset för samtliga tillsvidareavtal på den svenska elmarknaden.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal