Finanskrisen bidrar till lägre elpriser

2011-11-30 08:19Sedan elområdesindelningen den 1:a november har Sverige haft fyra spotpriser. Novembers medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 38,0 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,8 öre/kWh i elområde Stockholm och 45,6 öre/kWh i elområde Malmö. Även om indelningen i elområden medfört en kostnadsskillnad hushållen emellan är elprisnivån för samtliga elområden lägre än motsvarande månad föregående år (52,4 öre/kWh). De främsta orsakerna är den svaga världsekonomi, milt novemberväder och välfyllda vattenmagasin. Inför kommande vinter är vattenkraftsproducenterna bättre rustade. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 88,7 procent vid slutet av vecka 46 vilket kan jämföras med normalt 78,5 procent. Elpriset hade troligen varit lägre om all kärnkraft fungerat. Just nu pågår revisioner av reaktor två och tre i Ringhals samt reaktor ett i Oskarshamn och arbetet beräknas pågå till mitten av december.

- En av få positiva följder av en finanskris är ett lägre elpris. Elterminerna på Nordpool är på lägre nivåer än på länge. Även de tyska elterminerna har fallit tillbaka till samma nivåer som innan katastrofen i Fukushima, då elpriset rusade i samband med det tyska beslutet om att flera äldre kärnkraftverk skulle stängas ner för gott, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En svag ekonomi innebär lägre konsumtion och därmed en lägre elförbrukning vilket minskar efterfrågan på råvaror som bland annat kol, naturgas, olja och utsläppsrätter. Exempelvis har priset på utsläppsrätter, som har en stor inverkan på elpriset, halverats under det senaste året.

2010 års medelspotpris blev 54,5 öre/kWh. Ovan nämnda parametrar bidrar sammantaget till en lägre prisbild för framtiden vilket också går att utläsa i en sammanställning som elskling.se gjort av terminspriserna* på elbörsen. Marknadens förväntningar kring elpriset i respektive elområde för 2012 är 38,3 öre/kWh i Luleå, 38,5 öre/kWh i Sundsvall, 41,3 öre/kWh i Stockholm och 47,8 öre/kWh i Malmö.

- Om marknaden får rätt betyder det att alla aktiva konsumeter får lägre elkostnader nästa år jämfört med 2010. Det krävs dock att hushållet gör ett aktivt val av elavtal för att säkerställa att de får ett av marknadens bästa erbjudanden och därmed slipper ett dyrt tillsvidarepris, säger Faraz Azima.

* Baserat på Nordpools stängningskurser 2011-11-28.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal