Femårslägsta för elpriset i mars

2012-04-02 07:30Medelspotpriset i mars på elbörsen Norpool blev 25,1 öre/kWh i elområde Luleå, 25,8 öre/kWh i Sundsvall och Stockholm samt 26,4 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med mer än 50 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (56,2 öre/kWh). Främsta anledningen är lägre elförbrukning på grund av varmt väder kombinerat med välfyllda vattenmagasin som gett en ökad vattenkraftsproduktion. Hushåll med rörligt elpris gynnas mest av denna utveckling. - Vi på elskling.se är glada för de hushåll som har ett rörligt elpris. Det känns kul att de äntligen får en period med lägre elpriser för att också uppleva fördelarna med avtalsformen, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Spotpriset styrs av aktuellt utbud och efterfrågan på el. I Sverige beror utbudet i huvudsak på kärnkraftens tillgänglighet samt mängden vatten i vattenmagasinen. Efterfrågan på el styrs i stor utsträckning av temperaturen.

Statistik från Svensk Energi avseende vecka 12 visar att det totalt producerades 3 083 GWh el i Sverige medan förbrukningen blev 2 582 GWh. Överskottet på 501 GWh exporterades till angränsande länder där elpriset varit högre. Motsvarande vecka i fjol var förbrukningen 90 GWh högre än produktionen och Sverige fick istället importera dyrare el för att klara av sin elförsörjning. Att gå från fjolårets underskott på 90 GWh till ett överskott på 510 GWh är extremt vilket förklarar halveringen av elpriset.

- Denna utveckling gynnar i huvudsak hushåll med ett rörligt elavtal. Att elpriset svängt kraftigt de senaste månaderna ger en bra illustration av det rörliga elavtalets egenskaper där hushållet tydligt kommer att märka av svängningarna på sin elräkning, säger Faraz Azima.

För ett villahushåll, med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar, innebär detta cirka 900 kronor lägre elräkning under mars månad jämfört med motsvarande period i fjol. Kostnadsminskningen baseras endast på elprisnedgången. Tack vare det tidiga vårvädret krymper elräkningen ytterligare i och med en lägre elförbrukning.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal