60 % väljer rörliga elavtal i väntan på lägre fasta elavtal

2022-06-22 15:52

I slutet av 2021 valde 80 % av Elsklings kunder elavtal med fast pris. Även om elpriserna var rekordhöga den perioden så var situationen annorlunda – elbolagen erbjöd fortfarande fastprisavtal med relativt låga priser. Nu kan vi istället se en trend där över 60 % av våra kunder väljer rörliga avtal.
“Elpriserna är så pass höga just nu, och har varit ett bra tag, att elbolagen har behövt anpassa priserna på sina fasta elavtal. Därför väljer allt fler kunder rörligt pris i väntan på lägre fasta avtal för att undvika att de binder sig till ett högt elpris en längre period”, säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner manager på Elskling.

Färre vill riskera att binda sig vid ett högt elpris

Det kan vara en risk att binda sig vid fastpris om elpriserna sjunker, men att välja ett rörligt elavtal kan också anses riskfyllt när priserna är så pass höga som de är just nu.

Fördelen med ett rörligt avtal är att du oftast har en kortare bindningstid och kan därför enklare byta till ett elavtal med förmånligare pris om priserna sjunker. Däremot är det svårare att förutse vad din elräkning kommer att bli till skillnad mot om du har ett fastprisavtal. Nackdelen med det är dock att de avtalen oftast har en längre bindningstid.

“Det är omöjligt att förutse när priserna kommer sjunka till de nivåer vi är vana vid och som det ser ut nu riskerar elpriserna att ligga högt en längre period framöver”, sa Ann-Catrin i början av juni och uppmuntrar till att lägga undan pengar för kommande höga elräkningar under höst och vinter.

Elpriserna är så pass påverkade av väder och den politiska situation vi befinner oss i att det är det svårt att förutse när priserna kan sjunka – det kan dröja år tills att vi ser någon förbättring. Därför är det extra viktigt just nu att se över ditt elavtal för att säkra ett så bra elpris som möjligt, oavsett om du har fast eller rörligt elpris, bor i hus eller lägenhet.

Främst villaägare ser över sina elavtal

Av Elsklings kunder är det främst villaägare som ser över sina elavtal (54 %) jämfört med boende i lägenhet (46 %). Villor har vanligtvis en mycket högre snittförbrukning än lägenheter och därför blir det mer märkbart för en villaägare när priset på el sjunker eller skjuter i höjden.

Det betyder däremot inte att du som bor i lägenhet inte har pengar att spara genom att se över ditt elavtal – tvärtom.

“Villaägare kan såklart spara mer pengar genom att se över sitt elavtal och försäkra sig om att de inte betalar för mycket i onödan. Men det betyder inte att du med lägenhet inte bör se över ditt avtal – våra kunder kan spara pengar oavsett om de bor i lägenhet eller villa genom att se till att inte betala onödigt mycket för sin el”, förklarar Ann-Catrin.

Andel kunder som väljer miljövänligt elavtal sjunker

I slutet av 2021 var det ca 77 % av Elsklings kunder som valde miljövänliga elavtal, alltså elavtal med förnybar energi. Även denna trend har nu brutits och ligger närmare 40 %.

“Det är troligtvis för att kunder prioriterar elpris över miljönvänligt just nu med de höga elpriserna. Då prioriteras privatekonomin framför miljövänliga val”, förklarar Ann-Catrin.

Förnybar energi är energi taget av källor som är förnyelsebara som solenergi, vatten- och vindkraft. Förnybar energi medför inte utsläpp av koldioxid som energiproduktion från fossila bränslen.

För- och nackdelar med olika elavtalstyper

Rörligt elavtal

Priset på rörliga elavtal baseras på det spotpris som säljs via nordiska elbörsen Nordpool. Snittet per månad avgör vad du kommer att behöva betala per kilowattimme (kWh), tillsammans med det påslag som elbolagen har.

Med rörligt pris finns två olika alternativ: tim- eller månadspris. Om du väljer månadspris får du betala ett snittpris som sätts på elbörsen varje månad. Med timpris skapar du ditt egna snittpris baserat på din elanvändning och betalar enligt pris per timme på elbörsen.

Fördelar: Skulle priset falla på elbörsen kommer ditt elavtal följa den utvecklingen och priset per kWh blir billigare. Det har historiskt sett visat sig vara det bästa valet.

Nackdelar: Ökar priset på elbörsen kommer priset på din el per kWh också öka. För någon med små marginaler ekonomiskt kan detta innebära påfrestningar på ekonomin.

Fast elavtal

Fast elavtal eller fastprisavtal, som det också kallas, är precis så som det låter – ett fast pris. Priset är bundet och påverkas inte av svängningar i priset på elbörsen. Vanligt är att avtalstiden är mellan 1–2 år.

Fördelar: Du vet vad du kommer att betala per kWh varje månad. Din elfaktura blir nödvändigtvis inte exakt samma varje månad då priset såklart påverkas av din förbrukning. Skulle priset skjuta i höjden betalar du samma som när du tecknade ditt avtal, men fakturan blir mer förutsägbar och du slipper otäcka överraskningar.

Nackdelar: Priset är bundet, vilket innebär att om priset på elbörsen faller så kommer ditt pris att fortsatt vara detsamma. Fasta elavtal är oftast något dyrare eftersom elbolagen måste ta höjd för dessa svängningar från elmarknaden. Faller då elpriset till låga nivåer är du kvar med det pris du tecknade till som kanske ligger mycket högre än snittet.

Anvisningsavtal

Om kunden inte valt elavtal ger elbolagen ett anvisningsavtal. Bolagen sätter anvisningspriset som generellt är dyrare än avtal med rörligt eller fast pris.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal