Experterna spår lägre elpriser 2012

2012-01-30 16:29Januaris medelspotpris på elbörsen Norpool blev 32,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 33,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är cirka hälften av elpriset från januari i fjol (62,2 öre/kWh). Förklaringen är milt januariväder kombinerat med ett överskott i vattenmagasinen och en välfungerande kärnkraft. Marknadens förväntningar om elpriset 2012 pekar på en lägre nivå än fjolårets utfall. Januari inleddes med milt väder som mot slutet av månaden övergick till kallare och mindre nederbördsrikt väder. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 69,2 procent vid slutet av vecka 3 vilket kan jämföras med normalt 58,5 procent.

Elförbrukningen under årets första tre veckor var 9 procent lägre än 2011 vilket är en förklaring till det lägre elpriset. Ytterligare en bidragande faktor är att kärnkraften fungerat väl med en medeltillgänglighet på cirka 75 procent.

Den 25 januari invigdes en ny kraftledning, Fenno-Skan 2, som ökar överföringskapaciteten mellan Sverige och Finland med 40 procent (800 MW). Projektet stärker elnätet och minskar problemen med flaskhalsar som ligger till grund för att vi får olika elpriser i olika elområden.

För cirka ett år sedan presenterade elskling.se en sammanställning över marknadens förväntningsbild för elprisnivån 2011. Förväntningarna då var cirka 47,2 öre/kWh. Med facit i hand ser vi att marknaden var relativt nära utfallet som blev mellan 43,0 öre/kWh i norr och 43,7 öre/kWh i söder.

- Det nordiska elpriset är väldigt väderberoende vilket gör det svårt att prognostisera elpriset på lång sikt. Sett till marknadspriserna från januari i fjol verkar dock förväntningarna legat relativt nära utfallet, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En ny sammanställning* likt den som gjordes i fjol visar att marknadens förväntningar för elprisnivån 2012 är cirka 35 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall, 38 öre/kWh för Stockholm och 42 öre/kWh i Malmö. Jämfört med fjolåret motsvarar detta en elprisnedgång med fyra procent i Malmö, 12 procent i Stockholm och 19 procent i elområde Sundsvall och Luleå.

- Har marknaden rätt kan samtliga hushåll få ett lägre elpris jämfört med fjolåret. För att ta del av detta krävs dock att hushållen gör ett aktivt val av elavtal, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* Baserat på Nordpools stängningskurser 2012-01-27
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal