Ett svenskt elpris är snart historia

2011-10-21 10:47Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden. Resultatet blir fyra olika börspriser och vilket börspris respektive hushåll får beror på var i Sverige det finns. Elskling.se har sedan ett år tillbaka uppgraderat tjänsten på ett sätt som möjliggör för hushållen att göra en korrekt jämförelse utan att behöva känna till vilket elområde de tillhör.Elmarknaden förändras kontinuerligt och elskling.se anpassar ständigt sin tjänst till de förändringar som sker. Målet är och har alltid varit att hushållen på ett enkelt sätt ska kunna göra en korrekt jämförelse av elmarknadens samtliga elavtal.

Indelningen av Sverige innebär att elpriset kommer att kunna skilja sig mellan olika elområden beroende på kraftläget i respektive region. Elmarknadens förväntningsbild är att är att elpriset i södra Sverige blir något högre än i övriga landet.

Ett liknande exempel på kostnader där hushållets geografiska läge medför en skillnad är energiskatten, där kommuner i norra Sverige har en lägre energiskatt än i övriga landet.

- Vi tycker inte att den enskilde konsumenten ska behöva hålla reda på sin elområdestillhörighet eller vilken energiskatt de ska betala. Därför har vi uppgraderat och förberett vår elprisjämförelsemotor på ett sätt som gör att konsumenterna även fortsättningsvis ska få en komplett och korrekt elprisjämförelse utan att behöva veta vilket elområde de kommer att tillhöra, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

När konsumenten matar in sitt postnummer avgör elskling.se vilket elområde hushållet ligger i och presenterar endast de elavtal och elpriser som är gällande för kundens förutsättningar och preferenser.

Hushållen behöver därmed inte bekymra sig för införandet av elområden när de använder sig av elskling.se. Det konsumenterna dock bör ha i åtanke är att elpriset kommer att skilja sig beroende på var i landet man bor.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal