"Elskling Live" lanseras för Android

2012-10-01 13:00En ny lag som träder i kraft idag möjliggör för konsumenterna att få tillgång till sina timvärden utan extra kostnad. Syftet är att underlätta för elhandelsbolagen att erbjuda timavräknade elavtal som i sin tur ökar den enskilde konsumentens incitament att förändra sitt förbrukningsmönster. I linje med denna utveckling gör elskling.se det möjligt för hushållen att enkelt följa det timvisa elpriset med hjälp av den egenutvecklade mobil-appen Elskling Live.- Det är ännu väldigt få elhandelsbolag som erbjuder timavräknade elavtal. Vi är dock övertygade om att fler elhandlare inom kort kommer att erbjuda denna avtalsform, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Med hjälp av appen kan kunder redan nu bilda sig en bättre uppfattning om hur elpriset varierar under dygnet och på så sätt utvärdera hur den kommande avtalsformen kan lämpa sig för deras förbrukningsmönster.

- Elskling Live har ett enda syfte initialt och det är att illustrera hur elpriset varierar genom att alltid vara uppdaterad med den aktuella timmens spotpris för användarens elområde, säger Faraz Azima

Användarna av appen ges också möjlighet att ställa in olika elprisnivåer för att trigga ett larm när elpriset blir högre eller lägre än angivna nivåer. Elskling Live kommer inom kort att utvecklas för iPhone.

För mer information, kontakta: Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal