Elskling varnar för längre period med höga elpriser

2022-06-07 10:04

Ansträngd elproduktion, begränsningar i elnätet och höga bränslepriser på grund av den ryska invasionen av Ukraina fortsätter pressa elpriserna till en historiskt hög nivå. “Det är hög tid att vi förbereder oss på en längre period med en ansträngd elmarknad och höga elpriser,” säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner Manager på Elskling.

Elpriser under maj

Under vår och tidig sommar brukar elpriserna sjunka och är oftast en bra tid att se över sitt elavtal. Dock har dålig nederbörd och lite blåst i början av maj gjort att vi har ovanligt höga elpriser under denna period.

Elbolagen förbereder sig dessutom för att elpriserna fortsätter vara höga under en längre tid och har därför inte sänkt sina fastprisavtal i den utsträckning som vi hoppats på.

“Det är omöjligt att förutse när priserna kommer sjunka till de nivåer vi är vana vid och som det ser ut nu riskerar elpriserna att ligga högt en längre period framöver. Därför är det viktigt att se över sitt elavtal för att säkra ett så bra elpris som möjligt. Det gäller både om man har fast eller rörligt elpris samt om man bor i hus eller lägenhet,” säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner Manager på Elskling.

De höga elpriserna påverkar främst södra Sverige (SE 3 och 4), men även de norra delarna av Sverige (SE 1 och 2) har under vissa perioder haft höga elpriser i maj jämfört med år 2021.

Spotpris maj (kWh)20222021
Elområde 1 - Luleå57,8838,95
Elområde 2 - Sundsvall57,8838,95
Elområde 3 - Stockholm102,8643,50
Elområde 4 - Malmö136,1448,47

Period med fortsatt höga men varierande elpriser

EUs restriktioner mot Ryssland, som påverkar bränslepriserna på olja, kol och gas, gör att elpriserna går upp på kort sikt. Trots att elpriserna kan variera kraftigt kommer de troligen att vara fortsatt höga även på lång sikt. Detta beror på den begränsade elöverföringen från norra till södra Sverige samt den stora energiomställningen. Den stora energiomställningen innebär att elproduktionen ska fördubblas till år 2045, vilket är ett resultat av att man vill fasa ut fossila bränslen.

Eventuellt att mildare väder, nederbörd och mycket vind under sommaren kan sänka elpriserna något, men de kommer troligen vara fortsatt höga under höst och vinter.

“Elskling rekommenderar att kunder med rörliga avtal stoppar undan pengar för kommande höga elräkningar, speciellt inför höst och vinter,” säger Ann-Catrin.

Elskling vill dock understryka att händelser som inte går att förutspå kan påverka elpriserna till det bättre.

Rörligt eller fast elavtal?

Under de kommande månaderna kan priserna för rörliga avtal sänkas något tack vare bra väderförhållanden för elproduktion, men lär förbli höga på grund av den politiska situationen. Med timpris har kunderna däremot större inverkan på sin elräkning då de kan styra elanvändningen på timnivå.

Vanligaste rörliga avtalen är dock månadspris, då man får ett snittpris per månad och behöver inte styra elanvändningen per timme. Det kan dock innebära att en enstaka hög timme även höjer snittpriset för månaden, och du kan inte påverka priset genom att planera hur du förbrukar din el.

Fördelen med att ha fast elavtal är att man enklare kan förutse hur elpriserna påverkar ens privatekonomi. Risken med fortsatt höga elpriser är något som elbolagen behöver ta höjd för i sina fasta elavtal.

“Det finns inget enkelt svar på vilket typ av avtal som är bäst – det beror helt på varje individs förutsättningar i sin elanvändning, ekonomiska situation och preferenser. Det viktigaste är att man gör ett aktivt val av elavtal för att säkra ett så lågt elpris som möjligt,” förklarar Ann-Catrin.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal