Elskling.se välkomnar elavtal med timavräkning

2012-08-13 09:10Regeringen med It- och energiminister Anna-Karin Hatt i spetsen fick nyligen igenom en lagändring som möjliggör för konsumenterna att få tillgång till sina timvärden utan extra kostnad från den 1 oktober i år. Lagändringen gör det lättare för elhandelsbolagen att erbjuda timavräknade elavtal. Det skulle öka den enskilde konsumentens incitament att ändra sitt förbrukningsmönster i syfte att minska elkostnaden.Generellt sett är det en prisskillnad på ett par öre mellan dagen och natten (höglast och låglast) i Sverige. Ett hushåll skulle därmed kunna reducera sin elkostnad genom att förbruka mer el under låglasttimmarna och mindre under höglast antaget att de har ett timavräknat elavtal. Ett sådant beteende bidrar också till mindre dramatiska elpristoppar under perioder då elsystemet är ansträngt.

– Vi tycker att det är positivt att hushållen nu kan få större insyn i sin elförbrukning. Tidigare kundundersökningar som vi genomfört har också pekat på att konsumenterna vill ta del av denna information för att därigenom öka sin förståelse kring hushållet förbrukningsmönster, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I dagsläget betalar hushåll med rörligt elavtal samma elpris för månadens samtliga timmar. Detta elpris är oftast baserat på elhandelsbolagets inköpspris från elbörsen. Det innebär att konsumenterna debiteras utefter ett gemensamt förbrukningsmönster för sin region.

– Timmätning kommer säkerligen att öka hushållens intresse initialt. Däremot är jag övertygad om att en mer ihållande beteendeförändring också kräver att elhandelsbolagen börjar erbjuda nya former av elavtal där kunden debiteras baserat på det timvisa spotpriset. Annars minskar nyttan med timavläsning då konsumenten får betala ett och samma elpris för hela månaden oavsett förbrukningsmönster, säger Faraz Azima

Exakt hur elhandelsbolagen kommer att agera är ännu oklart. Lagändringen har öppnat möjligheterna för införandet av timavräknade elavtal. När nya avtalsformer väl introduceras kommer elskling.se att presentera dem i syfte att uppmärksamma konsumenterna om dessa.

– Vi väntar med spänning på att få se timavräknade elavtal på konsumentmarknaden. Det ska också bli intressant att se hushållens agerande nu när denna omtalade förändring blir verklighet, säger Faraz Azima.


För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal