Pressrum

Elskling - Sveriges bästa sajt för jämförelse och byte av elavtal firar 2 år

2009-09-21 13:26Två år efter internettjänsten elskling.se lanserades av fem studiekamrater från KTH har tjänsten hjälpt uppemot 75 000 svenskar till lägre elpriser. På två år har tjänsten vuxit till Sveriges största plattform där 4,5 miljoner elabonnenter kan jämföra Sveriges samtliga elavtal och den enda där de också kan byta elleverantör på några få minuter.Internettjänsten elskling.se startades av fem studiekamrater från KTH i Stockholm 2007 för att ge elabonnenten vägledning i en snårskog av elavtal. Viljan att göra elprisjämförelser transparenta och enkla var drivkraften. Inspirationen kom från England där abonnenter sedan länge kunnat göra jämförelser och avtalsbyten på sajten www.uswitch.com.

Bygget av en svensk internettjänst gick rekordsnabbt och sommaren 2007 lanserades tjänsten i Sverige. Under de senaste två åren har intresset för tjänsten stigit stadigt och nu byter uppemot 1000 svenskar elavtal på sajten varje vecka. Som Sveriges största jämförelsetjänst av elavtal har elskling.se lyckats aktivera många inaktiva abonnenter att våga jämföra och byta elavtal. Själva tanken med elmarknadens avreglering.

- Två år efter att vi startade elskling.se har vi lyckats aktivera den inaktiva massan och med hjälp av vår tjänst har svenska elabonnenter sparat uppskattningsvis 80 miljoner kronor på lägre elpriser. Men fortfarande har nästan hälften av svenska elabonnenter aldrig gjort ett aktivt elval och betalar därför för mycket för sin el. Det vill vi ändra på med elskling, säger företagets marknadschef och medgrundare Omid Ashrafi.

Idag väljer var fjärde elabonnent att betala mer för miljövänlig el vid avtalsbyte på elskling.se. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda och bytena bekostas av de elbolag som får nya abonnenter.

För mer information om elskling.se

Petter Marwig, vd elskling 070-771 12 51

Omid Ashrafi, marknadschef elskling 070-771 12 53
Om Elskling AB - Sveriges bästa sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt uppemot 75 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 12, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se