Pressrum

Elskling stimulerar val av miljöel

2009-10-21 11:28I takt med att allt fler svenskar engagerar sig i var man köper sin el och gör aktiva elval stiger antalet som väljer miljövänlig el. I en magisteruppsats från Stockholms universitet visar det sig att intresset för miljövänlig el är större hos aktiva elkonsumenter än hos passiva. Hela 25 procent av de som aktivt byter elavtal via internettjänsten www.elskling.se gör ett aktivt miljöval, att jämföra med 7 procent i allmänhet.Studien som gjorts av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet visar att sju procent av studiens 600 medverkande haft miljövänlig el som främsta kriterium vid sitt val av elavtal. Majoriteten av de tillfrågade har dessutom angett att de skulle kunna tänka sig att betala ett högre pris för miljövänlig el.

I jämförelse med studiens resultat visar elsklings egen statistik från förmedling av uppemot 75 000 nya elavtal att 25 procent av elabonnenterna väljer miljöel. Något som överraskar elskling positivt.

- Det är tydligt att de personer som gör aktiva elval också verkar mer måna om miljön. I vår unika statistik kring hur svenskarna väljer elavtal ser vi att intresset för miljöel stiger och vi är glada över att dra ett strå till stacken genom att vår tjänst stimulerar val av miljöel, säger Omid Ashrafi, marknadschef på elskling.

www.elskling.se är Sveriges enda tjänst där elabonnenter både kan jämföra och byta elleverantör på några få minuter, kostnadsfritt. Internettjänsten, som är helt oberoende, startades 2007 av fem studiekamrater från KTH i Stockholm för att ge elabonnenten vägledning i en snårskog av elavtal. Inspirationen kom från England där abonnenter sedan länge kunnat göra jämförelser och byten av elavtal på www.uswitch.com. Under 2009 har intresset för den kostnadsfria jämförelse- och bytestjänsten vuxit kraftigt. Varje dag jämför och byter 200-400 hushåll elavtal via www.elskling.se.

För mer information om elskling.se

Petter Marwig, vd elskling 070-771 12 51

Omid Ashrafi, marknadschef elskling 070-771 12 53
Om Elskling AB - Sveriges bästa sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt uppemot 75 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 12, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se