Pressrum

Elskling ställer elprisets utveckling och branschens prognoser mot hushållens faktiska elval

2009-10-22 13:38Elskling lanserar nu en analys kring elprisets utveckling tillsammans med unika uppgifter om hur elabonnenter aktivt väljer elavtal. Med insyn i cirka 2 000 elbyten i veckan konstaterar www.elskling.se att abonnenterna allt oftare väljer fasta avtal för att säkra sig mot stigande elpriser. Detta trots att många experter tror att elpriserna förblir låga ett bra tag till.Det nordiska elpriset, systempriset, har under det tredje kvartalet fallit till nya lägstanivåer. En orsak är sjunkande efterfrågan från industrin i finanskrisens kölvatten. Dessutom har priset på el sjunkit eftersom det i augusti och september regnade mer än vanligt, vilket fyllt vattenmagasinen. Ökad vattentillgång minskar risken för energibrist under vintern och därmed faller priset på terminsmarknaden som avspeglar samtliga aktörers vy kring hur spotpriset utvecklas. Under de senaste två veckorna i oktober har den fallande trenden dock brutits eftersom det nordiska vädret dominerats av ett högtryck som gjort att tillrinningarna till vattenkraften minskat samt att förbrukningen stigit på grund av kylan. Elpriset har stigit något från lägsta noteringarna. En ytterligare faktor som lyft elpriset är den svenska kärnkraften som haft en ovanligt problematisk revisionsperiod med lägre kapacitet.

Elsklings unika statistik över hur tusentals hushåll varje vecka väljer elavtal visar att konsumenterna under de senaste tre månaderna allt oftare väljer fasta avtal för att säkra sig mot stigande priser. Andelen fasta elavtal steg med 20 procent mellan juli och oktober 2009.

- Den tydliga ökningen av fasta elavtal visar att hushållen inte riktigt litar på fortsatt låga elpriser. Vår statistik visar att allt fler väljer 1-årsavtal framför rörliga avtal. Det viktigaste för ett hushåll är dock att göra ett aktivt val, vare sig man väljer rörligt eller fast avtal. Cirka 28 procent av de svenska hushållen har aldrig aktivt valt elavtal och betalar ofta rejäla överpriser för sin el, säger Omid Ashrafi, marknadschef på elskling.

Elsklings råd är att alltid utgå ifrån familjens privatekonomi framför experternas råd. Elpriset kan på grund av faktorer som är svåra att förutse variera kraftigt över tiden. Historiskt sett har det lönat sig att välja ett rörligt elavtal men ett hushåll som inte klarar av stora prisvariationer kan söka tryggheten i ett fast avtal.

www.elskling.se är Sveriges enda tjänst där elabonnenter både kan jämföra och byta elleverantör på några få minuter, enkelt och kostnadsfritt. Varje dag jämför och byter 200 - 400 hushåll el via www.elskling.se. För att möta det kraftigt växande intresset för tjänsten har sex nya medarbetare rekryterats till www.elskling.se de senaste månaderna.

För mer information om elskling.se

Petter Marwig, vd elskling 070-771 12 51

Omid Ashrafi, marknadschef elskling 070-771 12 53
Om Elskling AB - Sveriges bästa sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt uppemot 75 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 12, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se