Elskling.se välkomnar en granskning

2011-09-16 14:39Idag kom ett pressmeddelande från Svensk Energi där organisationen uttrycker en oro kring korrektheten i informationen på de olika elprisjämförelsetjänster som finns på den svenska elmarknaden. Elskling AB som sedan starten 2007 drivs av ett team civilingenjörer från KTH välkomnar en granskning där myndigheten får identifiera oseriösa aktörer. - Det känns väldigt märkligt att Svensk Energi väljer att uttrycka sig på detta vis och dra alla aktörer över en kam. Deras oro riktar sig mot en bred kategori och att elskling.se jämförs med helt nystartade eltjänster är felaktigt. Vi har utvecklat vår tjänst och våra system under fem år med ambitionen att alltid ha korrekta uppgifter som vi dessutom garanterar hushållen. Att då associeras med aktörer som knappt känner till elmarknaden eller som drivs av en enda person känns väldigt olyckligt, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elskling.se jobbar hårt för att bidra till den fortsatta utvecklingen av elmarknaden och en viktig del i detta är konsumentupplevelsen. För att följa utvecklingen samt vara med och representera de svenska hushållen är företaget sedan en tid tillbaka medlemmar i Svensk Energi. Dessutom har elskling.se sedan starten haft en kontinuerlig dialog med konsumenternas elrådgivningsbyrå (Bo Hesselgren) för att få ta del av eventuella problem som rapproteras in till byrån.

- Att elskling.se nämns i brevet är grundlöst och obefogat. Vi på elskling.se delar Svensk Energis orosbild om att oseriösa aktörer kan skada elkonsumenternas förtroende och välkomnar därför en objektiv granskning för att identifiera de tjänster som inte har korrekta uppgifter, säger Faraz Azima.

I brevet nämns elpriskollen som den enda tjänst som har korrekt information. En slutsats som direkt baseras på Rebecka Thuressons subjektiva uppfattning om den svenska elmarknaden.

- Att elpriskollen skulle ha mer korrekt information baserat på att de finansieras av svenska folkets skattepengar känns inte sakligt, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal