Elskling inleder samarbete med Spenderat

2010-09-22 09:33Elbytesexperten elskling.se har inlett ett samarbete med privatekonomitjänsten spenderat.se för att belysa besparingspotentialen inom kategorin elavtal ytterligare. Spenderat är en ny tjänst som specialiserat sig på att möjliggöra för konsumenten att få en bättre översikt över den egna privatekonomin. Tjänsten innehåller en rad olika verktyg som underlättar för konsumenten att på ett enkelt sett överblicka och därmed ta kontroll över hushållets utgifter i syfte att uppnå en bättre balans i privatekonomin.

Elkostnaden är en central kostnad för samtliga hushåll. Användare av spenderat.se kommer tydligt att se hur mycket elen kostar i relation till de övriga utgifterna i hushållet samt följa hur elkostnaden varierar över tiden och se besparingspotentialen i att välja ett bättre elavtal. Genom detta samarbete får konsumenten möjligheten att kostnadsfritt göra ett aktivt val av elavtal och därefter tydligt se den ekonomiska vinningen av bytet.

- Som ett led i vår expansion vill vi erbjuda noga utvalda partners möjligheten att nyttja vår tjänst samtidigt som vi stärker vår position som Sveriges främsta tjänst för jämförelse och byte av elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elbytesexperten elskling.se är Sveriges ledande sajt för jämförelse och byte av elavtal. Företaget grundades 2007 och har sedan starten hjälpt över 100 000 svenska hushåll att kostnadsfritt jämföra och byta elavtal. I detta samarbete blir elskling.se tjänsteleverantör åt spenderat.se för kategorin elavtal.

- Vi har hittills erbjudit våra användare en förståelse för sin privatekonomi. Ett naturligt steg för oss är att också hjälpa dem att förbättra den genom att byta elavtal. Vi är glada över att inleda detta samarbete med elskling.se då de är specialister och besitter god branschkännedom. På så sätt säkrar vi kundupplevelsen för våra användare, säger Christian Fredriksson, samarbets- och produktansvarig på privatekonomitjänsten spenderat.se.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

Christian Fredriksson, samarbets- och produktansvarig på spenderat.se, 076-808 38 30, christian.fredriksson@spenderat.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal