Elskling följer elrådgivningsbyråns riktlinjer

2011-05-18 08:59Under måndagen gick Konsumenternas elrådgivningsbyrå med Bo Hesselgren i spetsen ut och uppmanade det svenska folket till försiktighet vid kontakt med gatu- och telefonförsäljning av elavtal. Elskling har sedan starten 2007 haft en kontinuerlig dialog med byrån för att få tips och förslag vid utformningen av elskling.se. Resultatet är en komplett och opartisk jämförelsetjänst på webben med fokus på användarvänlighet och ett strategiskt val att inte ringa eller besöka konsumenterna.Det finns en uppsjö av elavtal på elmarknaden. Landets dryga 130 elhandelsbolag har olika strategier för vilka kunder de vill nå. Ett elavtal som lämpar sig bäst för ett visst hushåll behöver nödvändigtvis inte vara det mest lämpade för ett annat. Skillnaderna i elhandelsbolagens erbjudanden och elpriser påverkas av en mängd faktorer som exempelvis var i landet kunden bor, elförbrukningen, betalsättet, elens miljöpåverkan, avtalsvillkoren och avtalsformen. Mot bakgrund av ovanstående bör hushållen göra en skräddarsydd jämförelse utefter deras specifika förutsättningar och preferenser.

Bo Hesselgren, vd för Konsumenternas elrådgivningsbyrå har god insikt i hur gränssnittet mellan elhandelsbolagen och hushållen fungerar. Det är den erfarenheten som ligger till grund för byråns uppmaning till hushållen att vara försiktiga när de blir kontaktade av försäljare. Rekommendationen är att alltid jämföra elpris och avtalsvillkor för erbjudandet, något som kan vara svårt när försäljaren redan väntar i telefonen.

- Av samma anledning som byrån understryker har vi på elskling.se gjort det strategiska valet att inte ta kontakt med hushållen i syfte att försöka övertala dem att byta elavtal. Istället fokuserar vi på att ha marknadens mest heltäckande jämförelsetjänst som möjliggör för konsumenterna att i lugn och ro göra en egen jämförelse för att hitta det elavtal som passar dem bäst, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I det elpris som presenteras på elskling.se ingår alltid samtliga gällande påslag, avgifter och skatter. Därmed får konsumenten ta del av en korrekt prisbild vilket motsvarar det som i slutändan kommer att synas på elräkningen från elhandelsbolaget. Användaren blir även tydligt informerad om att säkerställa att de är fria att byta från befintligt elhandelsbolag samt om rätten att ångra ett genomfört elbyte inom 14 dagar om det skulle behövas.

Elskling.se har funnits på den svenska elmarknaden sedan 2007 och har möjliggjort för över 150 000 hushåll att hitta ett bättre elavtal. Dessa hushåll har på eget initiativ använt sig av jämförelseverktyget elskling.se för att hitta rätt i eldjungeln.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal