Elpriset i oktober pressat till sjuårslägsta

2011-10-31 12:17Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 27,8 öre/kWh i oktober. Det är 1,5 öre/kWh lägre än föregående månad (29,3 öre/kWh) och 42 procent lägre än motsvarande månad föregående år (47,6 öre/kWh). Anledningen till det lägre elpriset är en hög vattenkraftsproduktion kombinerat med det svaga ekonomiska läget i Europa och USA. - Hushåll med ett rörligt elpris kan nu glädjas åt en låg elräkning för oktober månad. Det känns rätt med ett lägre elpris i dagens tuffa ekonomiska klimat, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots en högre elanvändning i oktober jämfört med månaden innan sjönk elpriset något. Närmare 90 procent av Sveriges elproduktion har sitt ursprung från vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraften står för nästan hälften av den totala produktionen. Överfyllda vattenmagasin möjliggör en ökad vattenkraftsproduktion vilket bidrar till ett lägre elpris. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 90,2 procent vid slutet av vecka 42 vilket kan jämföras med normalt 81,5 procent.

Utöver överskottet i vattenmagasinen är välfungerande kärnkraft en viktig parameter för elpriset. Förklaringen är att cirka 40 procent av Sveriges totala produktion kommer från kärnkraft. Årets planerade revisioner av Forsmark och Oskarshamn är avklarade. Dock togs reaktor ett i Oskarshamn ur drift igår och beräknas åter den tredje november. Det pågår samtidigt en större revision av reaktor ett, två och fyra i Ringhals. Reaktor ett och fyra beräknas att åter vara i drift under mitten av november. Reaktor två som har stått still sedan april beräknas återstarta den 17 december.

Vidare har det svaga ekonomiska läget spätt på elprisnedgången ytterligare. Den svaga ekonomin har bidragit till lägre råvarupriser som bland annat lett till ett lägre elpris i Tyskland. Då det svenska elsystemet är sammankopplat med det tyska påverkas det i viss mån i linje med prisförändringarna i Tyskland.

- Oktober 2011 går till historien som den sista månaden sedan avregleringen då Sverige hade ett gemensamt elpris. Från och med imorgon har vi i och med elområdesindelningen fyra olika börspriser att förhålla oss till, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal