Elpriset föll 25 procent i januari

2011-01-31 11:34Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 62,2 öre/kWh för januari vilket är 25 procent lägre än rekordnoteringen föregående månad (83,3 öre/kWh). Väl fungerande kärnkraft i kombination med mildare väder är huvudanledningen till prislättnaden. Marknadens förväntningsbild kring elprisnivån för 2011 är 47,2 öre/kWh, jämfört med levererade 54,5 öre/kWh 2010.- Elbörsen spår ett lägre elpris för 2011 i relation till fjoråret, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots ett fortsatt stort underskott i vattenmagasinen har det under den gångna månaden kommit tillräckligt med nederbörd för att minska vattenunderskottet en aning. Även kärnkraften fungerade som den skulle, vilket är extra viktigt för elprisnivån under torrår.

Den kanske viktigaste orsaken till prisnedgången är lägre elförbrukning. Det extremkalla decembervädret krävde mycket el till uppvärmningen av samhället vilket höjde elpriset. Tack vare varmare väder har elbehovet minskat drastiskt. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att medelförbrukningen i landet, under den gångna veckan, var cirka 3 000 MW lägre än under de kallaste decemberveckorna. Minskningen i elförbrukningen motsvarar produktionskapaciteten från tre större kärnkraftsreaktorer.

- Elförbrukningen är en lika viktig parameter som elproduktionen när elpriset ska sättas på elbörsen. Därför rekommenderar vi konsumenterna att även se över sin elförbrukning. Den billigaste och mest miljövänliga elen är den som aldrig förbrukas, säger Faraz Azima.

En sammanställning gjord av elskling.se visar att marknadens (Nordpool) förväntningar om medelspotpriset för 2011 ligger kring 47,2**öre/kWh. Om marknaden har rätt blir 2011 års elpris 13 procent lägre än fjorårets som blev det hittills dyraste elåret sedan avregleringen.

- Marknadspriset avspeglar en sammanvägning av samtliga aktörers bedömningar av elpriset och som på alla marknader ändras prisbilden konstant. Vi rekommenderar alltid att man ska utgå från sina egna preferenser och privatekonomi vid valet mellan fast och rörligt elpris. Det viktiga är att alla förstår innebörden av den avtalsform de väljer att byta till, säger Faraz Azima.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar kostar ett fastprisavtal med ett års bindningstid cirka 107* öre/kWh, visar en dagsaktuell jämförelse på elskling.se. Det är cirka fem öre/kWh lägre än för en månad sedan, vilket motsvarar 1 000 kronor per år för hushållet.

* Inklusive energiskatt, eventuella fasta avgifter och moms
** Baserat på Nordpools stängningskurser 2011-01-28

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal