Pressrum

Elpris-Rea för kunder med rörligt elavtal

2012-07-31 08:57Julis medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 11,5 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 16,7 öre/kWh i Malmö. En blöt sommar med mycket nederbörd är den främsta orsaken till prispressen i juli som gett det lägsta elpriset på 10 år för hushåll i elområde malmö. För övriga landet är elpriset det lägsta på 12 år. Hushåll med rörligt elpris kan glädjas över en rekordlåg elräkning.Regn och snösmältning har gett höga tillrinningar som fått vattenkraftsproducenterna att producera mer el. Juli är den månad på året med lägst elförbrukning och kombinationen av hög elproduktion och låg elförbrukning resulterar i ett lågt elpris.

Överfyllda vattenmagasin minskar risken för elpristoppar i vinter. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 85,9 procent vid slutet av vecka 29 vilket kan jämföras med normalt 78,6 procent.

– Under de senaste torråren har det debatterats om elpriser som bara blir dyrare. Innevarande våtår med rekordlåga elpriser ger stöd för elproducenterna och visar att prissättningen på Nordpool fungerar, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Nordpools spotpris ligger till grund för elskling.ses jämförelse av elpriset och tar inte hänsyn till inflationen. Något som skulle få dagens elprisnivå att framstå som ännu lägre när den jämförs med elpriser från 10 år sedan. En annan fundamental skillnad mellan dagens elprisbildning och elpriset innan år 2005 är utsläppsrätter. Dessa introducerades år 2005 och har sedan dess adderat en kostnadspost till elpriset som gör det något dyrare för konsumenterna.

– Det är nu ett gyllene tillfälle för konsumenterna att se över sin elkostnad. Lägre inköpspriser för elhandelsbolagen resulterar i billigare elavtal till hushållen, säger Faraz Azima.


För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se