Elmarknaden tar fart - allt fler byter elbolag

2010-06-11 08:29Drygt 31 000 hushåll bytte elbolag i april. Det är en ökning med hela 15 procent jämfört med månaden innan, visar statistik från SCB som offentliggjordes på torsdagen. Enligt elbytesexperten elskling.se är huvudanledningen sjunkande elpriser.Medelpriset på elbörsen (NordPool) sjönk i april med 26 procent jämfört med i mars (42,8 öre/kWh i april mot 57,4 öre/kWh i mars). Nivån på elpriset är en av de viktigaste faktorerna för aktiviteten på elmarknaden.

- Konsumenten jämför sin nuvarande elräkning med utbudet på elmarknaden för att hitta ett bättre avtal. En hög marsräkning har helt enkelt fått många att söka efter ett lägre pris, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

Enligt elskling.se:s egen statistik över elbyten på sajten, ökade andelen rörliga avtal under april till 30 procent, jämfört med 22 procent under mars. Ett lägre rörligt pris har alltså ökat intresset för rörliga avtal, även om fasta avtal fortfarande är vanligast (70 procent i april). Men viktigare än vilken typ av avtal man har, är att överhuvudtaget göra ett aktivt val.

- Soffliggarna som sitter fast i dyra tillsvidareavtal betalar garanterat ett överpris. Vi rekommenderar alltid att konsumenten ska utgå från sina egna preferenser och privatekonomi vid valet mellan fast och rörligt elpris. Det viktiga är att alla förstår innebörden av den avtalsform som de väljer att byta till, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta
Faraz Azima, vd för elskling.se: 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om Elskling AB - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se.

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal