Elkonsumenterna betalade över en miljard kronor i onödan

2010-10-25 09:44Sveriges elkonsumenter betalade över en miljard kronor för mycket förra vintern, helt i onödan. Det är konsumenter som inte har gjort ett aktivt val av elleverantör som i genomsnitt betalade 30 procent mer än de som har valt. Elpriserna var ovanligt höga under förra vintern på grund av den extrema kyla som drabbade hela landet. De konsumenter som hade rörligt elpris drabbades extra hårt när det kalla vädret fick elpriserna att skjuta i höjden. Konsumenter som inte har gjort ett aktivt val, utan sitter fast i dyra så kallade tillsvidareavtal, betalade i genomsnitt 30 procent mer för sin el. Med elpriserna i vintras motsvarar det över en miljard kronor i hela landet, enligt beräkningar som elbytesexperten elskling.se gjort.

- En fjärdedel av alla elkonsumenter har fortfarande inte aktivt valt elavtal sedan avregleringen för över tio år sedan. Att aktivt välja elavtal är ett enkelt sätt att spara pengar på, säger Faraz Azima, vd på elskling.se.

Jämfört med förra vintern har nu åtta procentenheter färre hushåll dyra tillsvidareavtal. Trenden i hela landet är att de ofördelaktiga avtalen minskar i antal och ersätts av nya elavtal. Medelbesparingen föregående vinter, halvåret oktober till mars, var cirka 2 300 kronor för en genomsnittlig villa och drygt 400 kronor för en genomsnittlig lägenhet.

- Inför årets vinter är det allra viktigaste att faktiskt göra ett aktivt val för att komma ifrån dyra tillsvidareavtal. Vi rekommenderar alltid att man ska utgå från sina egna preferenser och privatekonomi vid valet mellan fast och rörligt elpris. Det viktiga är att alla förstår innebörden av den avtalsform som de väljer att byta till, säger Faraz Azima.

Elpriset har börjat stiga under hösten, till viss del beroende på att flera av Sveriges kärnkraftsreaktorer är under så kallad revision, vilket innebär att reaktorerna ses över och därför inte kan gå på full kapacitet. Maud Olofsson träffade därför representanter för kärnkraftbolagen i torsdags och tror efter mötet på en "mycket, mycket lugnare situation i vinter".

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal