Elbörsen indikerar 25 procent högre elpris i vinter

2010-07-01 08:32Elpriset för juni månad som i dag publicerats på elbörsen (40,15 öre/kWh) ger 5 procent högre elräkning för kunder med ett rörligt elavtal jämför med föregående månad. Samtidigt som rörligt elpris för närvarande är den billigaste avtalsformen för nya väljare kan kommande höst och vinterperiod åter orsaka höga elpriser om den hydrologiska balansen i Norden inte förbättras markant. Under juni månad är förbrukningen förhållandevis låg i Norden då det tillhör den varmare delen av året. Låg last i kombination med relativt god tillgänglighet av kärnkraften har bidragit till en sidledes utveckling för elpriset under juni månad i relation till maj.

Vattentillgången i det nordiska systemet är obalanserat där Sverige har ett normalt vattenläge medan det är ett stort vattenunderskott i Norge. I och med att Norge vanligtvis är en exportör av el till övriga nordiska länder ökar detta risken för höga elpriser såtillvida det inte kommer mycket regn eller snö i de norska vattendragen.

Sett till marknadens (NordPool) förväntningar är bilden att vi får en ökning av elpriset till ca 50 öre/kWh under vinterperioden (2010-2011) i Sverige. Denna prisbild är även avspeglad i de fasta elavtalen.

- Att de fasta avtalen just nu är något dyrare än det rörliga elpriset beror på att prisnivån för de el-kontrakt som elhandelsbolagen måste köpa på elbörsen för att säkra prisnivån för elkunderna är högre för vintermånaderna jämfört med elpriset just nu. Detta kan liknas räntemarknaden där kunden i dag får betala ett par procent mer i ränta ifall de önskar att binda sitt lån, säger Faraz Azima, vd på elskling.se

Elbytesexperten elskling.se rekommenderar konsumenten att alltid utgå från sin privatekonomi och riskvilja vid val mellan fast eller rörligt elavtal.

För mer information, kontakta
Faraz Azima, vd för elskling.se: 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om Elskling AB - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se.

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal