Elbolagets image har stor inverkan vid valet av elavtal

2011-10-27 08:15En kundundersökning genomförd av elskling.se visar att elpriset är den viktigaste parametern vid valet av elavtal, näst viktigast är elhandelsbolagets kundnöjdhetsbetyg och minst viktigt är var elhandelbolaget har sitt kontor. Miljömedvetenhet samt varumärke och rykte värderas lika högt och delar på tredjeplatsen i listan över de viktigaste parametrarna i elkundernas beslutsunderlag.Att el som produkt är osynlig gör att konsumenterna i stor utsträckning associerar den till det aktuella elhandelsbolagets image. Därför är det viktigt för elhandelsbolagen att via sin marknadskommunikation och i kontakten med kunderna förmedla en tydlig bild av företagets värderingar.

- När vi såg hur användarna av elskling.se många gånger valde bort det elhandelbolag som hade lägst elpris blev vi nyfikna på att fråga kunderna om vad som påverkar deras val av elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Cirka 3000* konsumenter deltog i den kvantitativa undersökning där deltagarna fick i uppgift att rangordna fem parametrar efter vad som är viktigast vid deras val av elhandelsföretag. Nedan lista** illustrerar respektive parameters vikt.

Elpriset: 36%
Kundnöjdhetsbetyg: 22%
Miljömedvetenhet: 20%
Varumärke och rykte: 20%
Företagets geografiska läge: 2%

- Att elpriset väger tungt syns tydligt i resultaten. Hela 85 procent av de tillfrågade har rangordnat det som viktigast. Dess vikt illustreras också i mätningen där elpriset i sig har cirka 64 procent större betydelse jämfört med den näst viktigaste parametern, kundnöjdhetsbetyget. Trots detta kan vi se att övriga parametrar tillsammans kan överväga elpriset vilket är en möjlig förklaring till den spridning vi ser i kundernas val av elavtal på elskling.se, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* Undersökningen är genomförd under sommaren 2011. Totalt deltog 2 759 konsumenter och deras svar ligger till grund för ovan resultat. Varje svar är kopplat till en anläggningsadress vilket säkerställer att en person endast kan svara en gång.

** Listan är uppbyggd enligt följande: poängen för respektive parameter beräknas genom att multiplicera antal förekomster i prioritetslistan med olika poäng, där placering ett (viktigast) får fem poäng och så vidare till placering fem (minst viktig) som får ett poäng. Respektive parameters samlade poäng i relation till summan av samtliga fem parametrars poäng illustrerar dess vikt.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal