Dyrare elpris i södra Sverige

2010-11-08 13:29Tidigare i år beslutade Svenska Kraftnät om att från den 1 november 2011 dela in Sverige i fyra elprisområden. Färsk statistik från elbytesexperten elskling.se visar att allt färre elhandelsbolag erbjuder längre elavtal, särskilt i elprisområde fyra (södra Sverige). Samtidigt meddelar elbörsen (Nordpool) att de med start från den 16 november kommer att införa nya elkontrakt som underlättar för elhandelsbolagen att åter kunna erbjuda längre fastprisavtal.Svenska kraftnät (SVK) ansvarar för att elnätet i Sverige ska fungera korrekt. Vid tillfällen där det uppstår obalanser i elnätet kan detta leda till att SVK begränsar exporten av el från Sveriges gränser. Flera av våra grannländer med Danmark i täten har tyckt att denna hantering är felaktig och att interna nätbegränsningar inte ska drabba landsgränserna utan mer lokalt den plats där de uppstår. Följden av dessa protester blev att EU-kommissionen tvingade SVK att ändra sitt sätt att hantera interna nätbegränsningar, vilket är orsaken till att SVK valt att dela upp Sverige i fyra elprisområden.

Uppdelningen av Sverige innebär att elpriset kommer att kunna vara olika i de olika elprisområdena beroende på kraftläget i respektive region. Många analyser har gjorts kring prisbilden och det gemensamma för samtliga resultat är att priset i södra Sverige väntas bli högre än i övriga landet.

- Elpriset är redan tillräckligt knepigt för konsumenterna att förstå och införandet av fyra elprisområden kommer att göra det ännu svårare. Det blir svårt att förklara för kunden varför elen till sommarstugan i Skåne ska vara dyrare än till lägenheten i Stockholm, säger Faraz Azima, vd på elbytesexperten elskling.se

Vanligtvis brukar elhandelsbolagen säkra den el de säljer till konsumenterna på NordPool. Genom att matcha den volym el som de köper på NordPool med volymen som säljs till kunderna kan de hantera sin finansiella risk inom bolaget. Införandet av nya elprisområden har medfört att NordPool tvingats lansera nya elkontrakt som ska möjliggöra för elhandelsbolagen att även handla dessa nya produkter. Enligt ett pressmeddelande från Nordpool planeras handeln vara igång om cirka en vecka, den 16 november.

Att det hittills inte varit möjligt för elhandelsbolagen att säkra elen i specifika elprisområden har skapat ett vakuum på elmarknaden. Många elhandelsbolag har på grund av detta slutat att erbjuda längre fastprisavtal. En sammanställning framtagen av elskling.se visar att nio elhandelsbolag helt upphört med att erbjuda fasta elavtal, medan ytterligare 21 elhandelsbolag fortfarande erbjuder fastprisavtal till delar av landet men exkluderar särskilt elkonsumenterna i elprisområde fyra från att få teckna längre avtalslängder. Även bland de elhandelsbolag som fortfarande erbjuder fastprisavtal till hela landet är trenden att avtalslängderna blir kortare.

- Att Nordpool gör det möjligt för elhandelsbolagen att säkra elen i specifika elprisområden borde medföra att de långa fastprisavtalen kommer tillbaka. Däremot kommer kunderna att få betala olika elpriser beroende på var de bor i landet, säger Faraz Azima

Ett fåtal elhandelsbolag erbjuder redan idag längre fastprisavtal med ett påslag för elkonsumenter i elprisområde fyra. En sammanställning gjord av elskling.se visar att påslaget varierar mellan 3-5 öre öre/kWh. För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar innebär detta en ökad elkostnad om cirka 1 000 kronor per år, enbart på grund av att hushållet ligger i södra Sverige.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal