Bundet elpris mest populärt i oktober

2010-12-20 15:38Färsk statistik från SCB visar att 39 599 hushåll bytte elleverantör i oktober. Det är 24 procent färre än motsvarande månad föregående år. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se i oktober visar att 85 procent valde ett bundet elpris. Fast elpris i 12 månader blev den mest populära avtalsformen.Även om antalet leverantörsbyten minskade jämfört med föregående år var det väldigt många som såg över sitt elavtal under oktober. Oktobers notering är den näst högsta för 2010.

- Marknadens aktivitet är inte enbart kopplat till leverantörsbyten. Aktiva kunder som är nöjda med sin nuvarande elleverantör kan välja att teckna nytt elavtal med befintligt elhandelsbolag, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Att så många valt att binda sitt elpris inför denna vinter kan vara en reaktion mot föregående vinters elpriser som främst drabbade kunder med rörligt elavtal. Denna vinter kan de kunder som valt att binda sitt elpris känna sig nöjda med sitt val. Andra år när det finns gott om vatten i vattenmagasinen och god kärnkrafttillgänglighet kan kunder med rörligt elpris tillhöra vinnarna.

- Det allra viktigaste är att vara aktiv och välja en avtalsform som passar det egna hushållet. Det finns en grupp konsumenter som alltid tillhör förlorarna och det är tillsvidarekunderna som aldrig gjort ett val av elavtal, säger Faraz Azima

Det finns cirka en miljon hushåll som fortfarande inte har gjort något val av elavtal och har ett så kallat tillsvidareavtal. Dessa elkunder betalar i medel 20-30 procent mer för sin el.


För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal