Allt fler väljer rörligt elpris

2010-07-14 08:24Andelen konsumenter som valde ett rörligt elpris under maj steg från 30 till 44 procent jämfört med föregående månad, visar statistik från elskling.se. Samtidigt minskade det totala antalet hushåll som bytte elavtal med cirka sju procent för samma period, visar statistik från SCBDe senaste månadernas trend med färre byten jämfört med rekordåret 2009 fortsätter. Under maj månad bytte 29 000 hushåll elavtal, vilket är cirka 30 procent färre än motsvarande månad året innan.

- Vi ser en markant ökning bland dem som väljer ett rörligt elpris. Hela 44 procent valde ett rörligt elprisavtal under maj. Huvudorsaken tror vi är att det rörliga priset på senare tid har varit lägre än fastprisavtalen, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

Den genomsnittliga villaägaren som gjorde en jämförelse i maj fick en beräknad årskostnad där ett rörligt elavtal blev cirka 1 000 kronor billigare än i april, samtidigt blev ett fast 1-årsavtal nästan 900 kronor dyrare för samma familj. Denna utveckling bidrar troligen till att en större andel valt ett rörligt elavtal. Viktigt att notera är att majoriteten fortfarande väljer ett fastprisavtal.

- Vi ser en tydlig trend där det tillfälliga prisläget på elmarknaden styr valet av avtalsform mellan fast eller rörligt. Vår rekommendation är att konsumenten alltid ska utgå från sin egen privatekonomi och riskvilja vid valet mellan ett fast eller ett rörligt elpris, säger Faraz Azima.

Elbytesexperten elskling.se hjälper konsumenter att jämföra och byta elavtal. Eftersom tjänsten genomför bytet åt konsumenterna håller de reda på vilken avtalsform som är populärast bland konsumenterna.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se: 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om Elskling AB - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal