Pressrum

Allt fler hushåll gör ett aktivt val av elavtal

2011-11-14 08:47I fredags publicerade SCB antalet leverantörsbyten för september (38 399). Under årets tre första kvartal har 314 732 hushåll bytt elbolag vilket är sju procent fler än motsvarande period föregående år. Trenden bland de elbyten som gjorts på elskling.se under de senaste tre åren är att allt fler konsumenter väljer ett fast elpris. Hittills i år har 75 procent valt ett fast elpris. Populärast bland fastprisavtalen är ettårsavtal som står för 34 procent.- Det är positivt att aktiviteten på elmarknaden ökar. Vår vision är att ingen ska ha ett tillsvidareavtal. Även om vi hittills hjälpt över 200 000 hushåll med att göra ett aktivt val så finns fortfarande nära en miljon hushåll kvar att aktivera, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elskling.ses rekommendation är att konsumenten ska utgå från det egna hushållets preferenser vid valet av elavtal. Det finns över 120 elhandelsbolag vilka skiljer sig åt på olika sätt. Därför är det av stor betydelse för hushållet att göra en jämförelse innan en favorit utses.

Hushållens preferenser varierar över tiden och en trend som identifierats bland användarna av elskling.se är att allt fler väljer ett fast elpris. Under perioden januari till september valde 75 procent av hushållen ett fast elpris. Detta kan jämföras med 69 procent motsvarande period år 2010 och 56 procent år 2009.

Anledningen till ovan kan vara att många hushåll med ett rörligt elpris fått allt för kännbara kostnadsvariationer de senaste två vintrarna och därför väljer att gardera sig med ett bundet elpris. En annan förklaring kan vara att konsumenterna varit oroliga för konsekvenserna av elområdesindelningen.

Bland fastprisavtalen är ettårsavtal populärast och står för 34 (29) procent. Avtal med kortare än ett års bindningstid står för 28 (34) procent. Tvåårsavtalen har ökat till 17 (13) procent medan treårsavtalen minskat till 20 (23) procent.

- Får vi en period med ihållande låga elpriser är jag övertygad om att intresset för rörligt elpris kommer att öka. Hushållen vill dra nytta av en eventuell elprisnedgång och det görs bäst med ett rörligt elpris, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se