Vintervädret i januari gav 56 procent högre elpris

2016-02-02 12:44Elpriset för januari blev 26,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall samt 28,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är en ökning med 56 procent från december. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att ett villahushåll med rörligt elpris får räkna* med att elkostnaden för januari blir mellan 310 till 370 kronor dyrare än i december.- Prisuppgången i januari visar att elpriset kan förändras snabbt. Tack vare god kärnkraftstillgänglighet och hög vattenkraftsproduktion klarade elsystemet av elbehovet under de kallaste dygnen. Om motsvarande situation uppstår vid en tidpunkt då flera kärnkraftsreaktorer är ur drift alternativt om vi befinner oss i ett torrår blir prisutvecklingen mycket mer extrem, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Under januari drog ett ordentligt vinterväder in över Sverige. Stora förbrukningsvariationer och varierande vindkraftsproduktion resulterar i ett svängigt elpris. I början av månaden var elpriset omkring 15 öre/kWh. Så fort kylan drog in över landet steg elpriset hastigt med flera hundra procent. Dyrast dygnsmedelspotpris noterades torsdag den 21 januari då elpriset blev 82,4 öre/kWh. Mot slutet av månaden steg temperaturen till över normalt och elpriset sjönk snabbt till 15 öre/kWh igen.

Enligt statistik från SCB har 47 procent av hushållen rörligt elpris. Deras elavtal är direkt kopplat till medelspotpriset. Det volatila elpriset i januari har skapat goda förutsättningar för hushåll med timavräknat rörligt elpris att översträffa marknaden. Genom att planera sin elförbrukning till lågpristimmar kan hushållets individuella elpris bli lägre än det ovägda priset på Nordpool. Hushåll med fast elpris påverkas inte av elprisvariationerna.

- Det som fick elpriset att stiga i januari var det ovanligt kyliga vädret. Fundamentalt sett pekar det mesta på lägre elpriser. Håller sig temperaturen kring normala nivåer är risken för nya elpristoppar låg, säger Faraz Azima.

På lång sikt är det råvarupriser och den globala ekonomin som påverkar elpriset. 2016 har hittills inneburit oljeprisfall, lågt kolpris och fallande pris på utsläppsrätter för koldioxid. Börserna har utvecklats negativt, delvis mot bakgrund av en svag ekonomisk utveckling i Asien. Sammantaget resulterar detta i låga förväntningar kring elpriset framöver. Det i sin tur möjliggör för elbolagen att erbjuda fastprisavtal till lägre nivåer än tidigare.

* En villa som förbrukar 20 000 kWh per år förbrukar cirka 2500-3000 kWh i januari. Elprisökningen resulterar i cirka 310 till 370 kronor högre elhandelskostnad jämfört med december 2015.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal