Vinterpriser på el redan i augusti

2013-09-02 08:13Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 35 öre/kWh i augusti. Det är 17 procent högre än i juli (30 öre/kWh). Ökad elförbrukning, låg vindkraftsproduktion och låg kärnkraftsproduktion bidrog till kraftigt stigande elpriser mot slutet av månaden med dygnsmedelpriser kring 45 öre/kWh. Trots den starka elprisutvecklingen är förväntningarna på elprisnivån i vinter oförändrade. Antaget att marknaden får rätt innebär det att hushåll med rörligt elpris kan vänta sig en sidledes elprisnivå de kommande månaderna.I takt med att semestrarna löper mot sitt slut stiger elanvändningen i landet vilket är en bidragande faktor till det stigande elpriset. Den senaste statistiken från Svensk Energi visar att magasinen innehåller cirka 10 procent mindre vatten än normalt för säsongen. Det gör att vattenkraftsproducenterna hushåller med vattnet inför den stundande vintern.

- El är en färskvara som inte går att lagra. Däremot kan vattnet sparas för att användas när det behövs som mest. Därmed fungerar vattenkraften lite som ett batteri. Om elpriset förväntas bli högre i framtiden kan en vattenkraftsproducent välja att spara sitt vatten och istället producera el lägre fram för att sälja elen till ett högre pris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En lägre vattenkraftsproduktion gör oss mer beroende av kärnkraften. Under sommaren har flera reaktorer genomgått årlig revision och kombinationen låg kärnkraftsproduktion och lite vind gjorde att spotpriset steg kraftigt mot slutet av augusti. Detta illustrerar hur snabbt elpriset kan skjuta i höjden om det uppstår en bristsituation.

- Hushåll med ett timavräknat rörligt elavtal kan denna månad få betala ett elpris som kraftigt avviker från månadsmedelpriset. Om de exempelvis varit bortresta under den första halvan av augusti och endast förbrukat el under den andra hälften blir deras individuellt beräknade spotpris närmare 40 öre/kWh, säger Faraz Azima.

Månadens dyraste eltimme noterades torsdagen den 22 augusti klockan 11.00-12.00, då kostade elen 64,89 öre/kWh i samtliga elområden. Lägst elpris, 13,99 öre/kWh, bjöd söndagen den 18 augusti på mellan klockan 05.00-06.00.

Marknadens förväntningar på elprisnivån för den kommande vintern är ett spotpris omkring 36-38 öre/kWh för perioden oktober 2013 till mars 2014. Även om månaden avslutades med ett kraftigt stigande elpris så är förväntningarna för elprisnivån denna vinter oförändrade sedan föregående månad. Det betyder att innevarande veckas pristrend med spotpriser kring 45 öre/kWh förväntas bli kortvarig.

- Om marknaden får rätt innebär det att vi redan nu i augusti nästan har uppnått de prisnivåer som förväntas under årets kallaste månader, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal