Vindkraften upp 88% under 2020 - rekordlågt elpris för konsumenterna

2020-02-19 10:34

De redan rekordlåga elpriserna som Elskling rapporterade om under inledningen av året fortsätter att sjunka ytterligare i kölvattnet av stormarna Ciara och Dennis under februari månad.

“Det låga elpriset beror på det milda, blöta och blåsiga vädret vi sett under de två första månaderna av året, där temperaturer, nederbörd och vind varit en bra bit över det normala”, säger Tomas Jonson, VD på jämförelsetjänsten Elskling.

De varma klimatet tillsammans med en stor mängd nederbörd bidrar till att vattenmagasinen i vattenkraftverken är välfyllda utifrån säsongen. Tillrinningen för vattenkraftverk är långt över medianen och nästan dubbelt så hög jämfört med förra året, vilket i sin tur leder till att vattenkraftverken producerar el över det normala för att inte behöva låta vatten gå till spillo.

Vattenkraftverkens största fördel är att de snabbt kan anpassa produktionen i samband med att efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraftverken kan lika snabbt anpassa produktionen gentemot rådande förutsättningar för vind eller solkraft.

Vindkraftverkens produktion ökar i samband med stora stormar

Källa: Nordpool, grafik Elskling.

Som vi kan se har vindkraftens andel av den totala elproduktionen i Sverige ökat markant under de två stora stormar vi haft under februari månad, stormarna Ciara och Dennis. När vindkraftens andel av elproduktionen ökar så sjunker priset för el. Vindkraften slog nya rekord under februari och till följd av detta kunde Sverige notera sitt första negativa elpris någonsin under delar av natten till den 10 februari!

Nedan kan vi se en direkt koppling mellan elpriset och andelen el som produceras via vindkraftverk. Den 16 februari står vindkraftverken för 34% av den totala elproduktionen och då faller spotpriset för el ner under 10 öre/kWh!

Datum Andel vindkraft Spotpris Nordpool (SYS)
10-02-2020 28% 10,718 öre/kWh
11-02-2020 22% 13,072 öre/kWh
12-02-2020 17% 14,018 öre/kWh
13-02-2020 12% 16,188 öre/kWh
14-02-2020 10% 15,939 öre/kWh
15-02-2020 20% 12,211 öre/kWh
16-02-2020 34% 9,204 öre/kWh
17-02-2020 30% 10,777 öre/kWh

Varför faller priset när vindkraftverken är aktiva?

Att vindkraftverk kan producera mer el när det blåser mycket är logiskt. Vindkraftens “bränsle” för att skapa elektricitet är just vind. Vindkraftverken styrs mycket mer baserat på det rådande klimatet än vattenkraftverken. Vindkraftverk till skillnad från vattenkraftverk kan inte lagra vind så som vattenkraftverken kan lagra vatten. Det innebär att blåser det mycket arbetar vindkraftverken till sin fulla kapacitet och producerar så mycket el som vinden och kraftverket tillåter. Denna el kommer därför ut på elmarknaden i stora kvantiteter vilket bidrar till att priset pressas ned.


Under 2019 stod vindkraftverken för 12% av den totala produktionen av el i Sverige. Under de senaste stora stormarna vi haft i Sverige har vindkraftverken istället stått för hela 30% av den totala elproduktionen i Sverige. Under det första 6 veckorna av 2020 har vindkraftverken ökat sin elproduktion med 88% jämfört med samma period förra året. Detta beror med stor sannolikhet på stormarna Ciara och Dennis., men även på senaste årens stora investeringar i vindkraftverken i Sverige.

När var elen så här billig senast?

“Aldrig tidigare har vi i Sverige registrerat ett negativt elpris. Ett negativt elpris påverkar främst dem som har ett elavtal där de betalar per timme, vilket inte är så vanligt än i Sverige. Men självklart påverkas framförallt de med rörligt elavtal positivt av det pressade spotpriset. Det genomsnittspris vi ser under februari har vi inte sett sedan sommaren 2015”, säger Tomas Jonson, VD på jämförelsetjänsten Elskling.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal