Vinden gav negativt elpris i Danmark

2013-12-23 10:52Under söndagsmorgonen blev elpriset negativt i Danmark. Det innebär att hushållen kunde förbruka el och få betalt för det. Anledningen till detta var låg elförbrukning, hög vindkraftsproduktion samt begränsad exportkapacitet vilket stängde in elöverskottet. Natten mellan lördag och söndag i helgen blåste det kraftigt i Danmark samtidigt som elförbrukningen var låg. Detta resulterade i ett negativt elpris mellan klockan 01.00 till 08.00. Som lägst noterades ett elpris på -50 EUR/MWh mellan 02.00-03.00.

Det har sedan 1 december 2009 varit möjligt med negativa priser på elbörsen Nordpool. Det innebär att aktörer som handlar på börsen även kan lägga negativa bud. Prisgolvet som är definierat av Nordpool ligger på -500 EUR/MWh (tidigare -200 EUR/MWh fram till november i år).

Det är inte ofta vi ser negativa elpriser. I takt med att det byggs fler vindkraftsanläggningar kommer detta dock att bli mer vanligt. Vindkraften är svår att reglera vilket leder till att det vid vissa tillfällen blir ett kraftigt överskott på elproduktionen. Anledningen är att anläggningens produktion mer beror på hur det blåser snarare än elbehovet.

I Sverige är det mindre vanligt med negativa elpriser. Anledningen är att det svenska elsystemet har betydligt mindre andel vindkraft jämfört med Danmark. I en perfekt marknad ska allt överskott av el exporteras till angränsande länder. På den nordiska marknaden kvarstår dock problemet med flaskhalsar i nätet som ibland begränsar överföringskapaciteten mellan olika elområden.

Negativa elpriser är gynnsamt för hushåll med rörligt elpris. Bäst effekt uppnås om konsumenten har ett timavräknat rörligt elpris och kan se till att maximera sin elförbrukning under just de timmar när elpriset är negativt.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal