Villahushåll får 2 000 kronor mer i plånboken

2016-04-04 09:04Medelspotpriset för Sveriges fyra elområden blev 22 öre/kWh det första kvartalet. Det är cirka 19 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol (27 öre/kWh). Något som främst gynnar hushåll med rörligt elpris. Bland de som tecknade fastprisavtal på elskling.se är ett års bindningstid populärast. Även dessa hushåll får nu en lägre elkostnad visar statistik från elskling.se. Högst elpris betalas av hushåll med anvisningspris.Låga råvarupriser, god kärnkraftstillgänglighet och gott om vatten i magasinen har resulterat i ett gynnsamt läge för elkunderna. Medelspotpriset för det första kvartalet är 19 procent lägre än i fjol och det lägsta sedan år 2002.

Statistik över de elbyten som gjorts på elskling.se visar att 47 procent av hushållen tecknade ett fastprisavtal under årets första kvartal (51 procent). Populärast var ettårsavtal. En analys från elskling.se visar att medelpriset för ettårsavtal minskat med 26 procent, från 31 öre/kWh under kvartal ett 2015 till 23 öre/kWh i år. För ett villahushåll som förbrukar 20 000 kWh under ett år innebär prisfallet en kostnadsbesparing på 2 000 kronor.

Minst prisnedgång har anvisningspriset haft som fortfarande är den i särklass dyraste avtalsformen. Det skyhöga priset har sjunkit med blygsamma 8* procent, från 65,4 öre/kWh till 60 öre/kWh. Det kan jämföras med spotpriset som är 22 öre/kWh eller ettårsavtalet på 23 öre/kWh.

- Det råder extremt stor prisskillnad mellan vanliga elavtal och anvisningspriset. Att så många hushåll fortfarande betalar anvisningspris kan endast förklaras av informationsbrist. Om dessa kunder visste att de kan halvera sin elkostnad på mindre än 10 minuter är jag säker på att de flesta skulle välja bort anvisningspriset, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Sveriges elmarknad är välutvecklad med över 100 elhandlare som konkurrerar med varandra. Elbolagen segmenterar sina erbjudanden för att nå olika kundgrupper. En slagning mot elsklings databas visar att det just nu finns drygt 8 000 olika elavtal på marknaden. Rekommendationen till konsumenterna är att alltid göra en jämförelse innan de förnyar eller omförhandlar sitt elavtal.

* Statistik från SCB för januari och februari 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Mars värden är ännu ej tillgängliga.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal