Villahushåll får 740 kronor mindre i plånboken

2017-04-03 13:33Våren är på ingång med ljusare och varmare dagar och förhoppningsvis lägre elpriser till följd. Medelspotpriset för mars blev 29 öre/kWh för samtliga elområden i landet. Det är cirka 43 procent högre än mars i fjol. Villahushåll med rörligt elpris får räkna med cirka 740 kronor högre elkostnad* för årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol. De som tecknat fast elpris påverkas inte av det högre börspriset.Den senaste statistiken från Svensk energi visar på ett fortsatt underskott i vattenmagasinen och analyshusen rapporterar om en svag hydrologisk balans. Samtidigt minskar risken för energibrist i takt med den stigande temperaturen och snösmältningen som följd. SMHI rapporterade nyligen att snösmältningen ännu inte riktigt kommit igång men att vårfloden förväntas att bli normal. En normal vårflod innebär att vattenkraftsproducenter kan hantera de ökade tillrinningarna på ett optimalt sätt. Det innebär minimalt med spill och en kontrollerad produktionstakt i vattenkraften. Ofrivillig produktion är annars något som brukar resultera i kraftig elprispress.

Kärnkraftstillgängligheten har varit mycket god under mars. I princip har alla reaktorer producerat på max. Den enda avvikelsen var reaktor 3 i Forsmark som togs ur drift den 25 mars för ett reparationsarbete. Reaktorn är nu åter i drift.

- Hushåll med rörligt elpris har haft en högre elkostnad än de som band sitt elpris förra sommaren. De får trösta sig med att det snart är dags för vårflod och varmare temperaturer. Dessa faktorer banar väg för lägre spotpriser vilket främst gynnar de med rörligt elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Prisnivån i Norden ligger just nu under det tyska elpriset. Nivån är också lägre än marginalkostnaden för kolkraft. Det indikerar att Sverige sannolikt kommer att klara sin energiförsörjning utan att behöva importera el från kontinenten. Därmed räknar inte marknaden med någon energibrist i närtid.

En analys av elterminerna på Nasdaqomx visar på en fallande elprisutveckling de närmaste månaderna fram till semestermånaden juli då elpriset väntas bottna. För helåret 2017 väntas priset att bli cirka 26** öre/kWh vilket är något lägre än år 2016 då medelspotpriset blev 28 öre/kWh.

* Antaget en årsförbrukning på 20 000 kWh samt att 35% förbrukas under kvartal 1.
** Baserat på terminskurser på Nasdaqomx, 30 mars kl.14.00.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal