Vad blir elpriset denna vinter

2015-08-31 14:20Medelspotpriset i juli blev cirka 9 öre/kWh i hela landet, hela 70 procent lägre än juli i fjol (27,5 öre/kWh). Priset steg i augusti och blev cirka 14 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall samt 16 öre/kWh för Stockholm och Malmö. En analys genomförd av elskling.se pekar på ett elpris omkring 27 öre/kWh* för den kommande vintern. Ett gott resursläge inom vattenkraften möjliggör för hushållen att binda sitt elpris under förra vinterns spotprisnivå.Överfulla vattenmagasin, höga tillrinningar och kraftverk som tvingas spilla vatten har resulterat i sommarens låga elprisläge. Den ökade produktionen har lett till ökad elexport från Sverige till angränsande länder. Spotpriset i juli blev en trevlig överraskning för hushåll med rörligt elpris. Även om spotpriset för augusti i medel steg drygt 50 procent från nivån i juli så det fortfarande cirka 60 procent lägre än augusti i fjol (31,8 öre/kWh).

- Många konsumenter kontaktar oss för att få vägledning inför den kommande vintern. Oftast vill de veta om de ska teckna fast eller rörligt elpris. Gemensamt för dessa aktiva konsumeter är att de oavsett val av avtalsform alltid lyckas sänka sitt elpris tack vare det fundamentala resursläget på elmarknaden just nu, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elpriset i norden bestäms i stor utsträckning av mängden nederbörd samt temperaturen som direkt påverkar uppvärmningsbehovet. Svårigheten i att förutspå vädret på längre sikt gäller därmed även för långtidsprognoser för elpriset. Ett sätt att få en fingervisning om elpriset framåt är att analysera elterminerna som handlas på elbörsen Nordpool. Dessa ligger till grund för prissättningen av fastprisavtal och indikerar marknadsaktörernas sammanvägda framtidstro.

En sammanställning gjord av elskling.se visar ett elpris på 27 öre/kWh* för kommande vinter. Om marknaden får rätt innebär det att spotpriset blir cirka 1 öre/kWh lägre än den förra vintern. Hushåll som föredrar tryggheten att veta sitt elpris i förväg har valmöjligheten att binda sitt elpris på cirka 27 öre/kWh** över de kallaste månaderna.

- Att de bästa fastprisavtalen är lägre prissatta än spotpriset föregående vinter ger ett unikt tillfälle för hushåll som föredrar bundet elpris över vintern. Valet mellan fast och rörligt elpris är dock individuellt. Vår rekommendation är att konsumenten alltid ska utgå från sina egna förutsättningar och preferenser, säger Faraz Azima.

* Terminskurser Nordpool, klockan 14.00, 28 augusti. Vintern definieras som oktober-mars.
** Villa, 20 000 kWh/år, SE3, fastpris 6 mån i toppen på elskling.se, avtalsstart 1 oktober.


Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal