Torkan har skapat ett elprisrally

2016-11-01 08:45Hälften av alla hushåll har ett rörligt elpris och påverkas direkt av den pågående elprisuppgången. En supertorr höst har fått både det kortsiktiga spotpriset och de långsiktiga terminspriserna att stiga. Medelspotpriset för oktober blev cirka 35 öre/kWh vilket är 60 procent högre än oktober i fjol (22 öre/kWh). Ett större underskott i den hydrologiska balansen ökar importbehovet. Trots den kraftiga elprisuppgången i Sverige är prisnivån fortfarande högre nere på kontinenten. Det gör att elimporten får en fördyrande effekt på vårt elpris. Idag har 30 procent av hushållen ett fastprisavtal i Sverige. Dessa är skyddade mot prisuppgången eftersom de redan låst sitt elpris sedan tidigare.Oktober har inneburit stigande elpriser på bred front vilket syns tydligt i grafen ovan. Terminskontraktet för första kvartalet 2017 steg med cirka 40 procent. Det kan likställas med att marknadens elprisförväntningar för spotpriset under den perioden stigit med 40 procent. Viktigaste prisdrivaren är det torra vädret som resulterat i en kraftigt försämrad hydrologisk balans.

- Situationen börjar att bli läskig. Vi har ett stort vattenunderskott och magasinen kommer inte få någon påfyllning förrän vårfloden som inte kommer förrän i maj nästa år. Får vi en köldknäpp kan elpriset bli hur högt som helst, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Under torrår behöver Sverige ofta tillgodose sitt energibehov med hjälp av import från angränsande länder. I ett sånt marknadsläge är Tyskland en central spelare vilket gör att vi även påverkas av prisrörelser på den tyska elmarknaden. I oktober steg priserna även i Tyskland. Några förklaringar till detta är ett högre kolpris och högre priser på utsläppsrätter för koldioxid. Därutöver finns en stor oro över resursläget i Frankrike där ett flertal kärnkraftreaktorer är ur drift. Situationen har redan drivit upp prisbilden i flera europeiska länder.

Oavsett vart priset tar vägen framöver kan oroliga hushåll med rörligt elpris alltid välja att binda sitt elpris. De bästa fastprisavtalen med ett års bindningstid erbjuds från cirka 35 öre/kWh på elskling.se. Det är något lägre än priset för ett rörligt elavtal i oktober.

- Hushåll med rörligt elpris är vinnare i en fallande marknad men står utan skydd i en stigande. Vartannat hushåll i Sverige har idag ett rörligt elpris. Det är bra om dessa hushåll redan nu tar höjd för den kommande vintern och räknar med en högre elkostnad än i fjol, säger Faraz Azima.

De senaste årens låga elpriser har fått allt fler att teckna rörligt elpris. Statistik från SCB visar att 50 procent av alla hushåll i Sverige idag har ett rörligt elavtal. Ett rörligt elavtal följer prisrörelser på elbörsen vilket gör dessa hushåll extra utsatta i situationer likt den vi är i just nu. Senast vi hade en liknade situation med kraftigt stigande elpris var vintern 2010/2011, då hade 30 procent av alla hushåll ett rörligt elavtal.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal