Timavräknat elavtal ingen hit bland hushållen

2015-04-21 10:33Sedan hösten 2012 har hushållen kunnat teckna timavräknade elavtal. Resultat från en ny studie vid Umeå universitet visar att konsumenter saknar intresse för att engagera sig mer i sin elanvändning. Storförbrukare föredrar tryggheten med fastprisavtal vilket kan förklara oviljan att teckna timprisavtal. Elsklings erfarenhet baserat på den dagliga dialogen med konsumenterna är att enkelhet prioriteras högst och valet mellan fast och rörligt anses vara en tillräcklig utmaning för de flesta. För de intresserade har Elskling utvecklat timpris-appen Elskling Live.Sedan hösten 2012 har det varit möjligt för svenska elkonsumenter att få sin elförbrukning timmätt. Syftet är att öka konsumentens möjlighet att påverka sin elkostnad. Med ett timavräknat elavtal betalar konsumenten ett elpris för varje timme multiplicerat med elförbrukningen för den timmen. Genom att anpassa förbrukningen till tider då elpriset är lägre kan konsumenten sänka sin elkostnad.

Nyligen presenterade en forskargrupp vid Umeå Universitet resultatet från en studie om kundflexibilitet på elmarknaden. Intresset för timmätning har varit svalt och studien ger oss några förklaringar till detta. En grundläggande fallgrop för timprisavtal är att storförbrukare oftast vill teckna fastprisavtal. Dessa hushåll undviker gärna de prisvariationer som ett rörligt elavtal medför. De är därmed inte heller intresserade av att flytta sin elförbrukning. Studien visar även att det finns ett generellt ointresse bland konsumenter att fördjupa sig i frågor kring sin elanvändning. En majoritet av de tillfrågade överskattade felaktigen sin energikostnad.

Elskling.se bedriver verksamhet både i Sverige och Norge. En tydlig skillnad mellan länderna är att norrmän i huvudsak väljer rörligt elpris. I Sverige är fördelningen mellan fast och rörligt jämn. Givet argumentet att intresset för rörligt elpris är en förutsättning för att teckna timprisavtal kan vi vänta oss en högre efterfrågan bland norska hushåll när timpriser införs. Deadline för införandet av timpriser i Norge är satt till år 2019. Innan dess ska alla gamla elmätare vara utbytta mot fjärravlästa.

- Det finns en grupp som är intresserade och pålästa om de möjligheter som timprisavtal medför. För den stora massan är dock timpriser inget som är aktuellt just nu. Att välja mellan ett fast eller rörligt elpris anses vara svårt nog för de flesta. Att elbranschen har som ambition att förklara skillnaden i avräkningsmetod vid timavräknat eller månadsavräknat rörligt elavtal är klart en utmaning, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se

För de som vill bilda sig en uppfattning om hur elpriset varierar under dygnets timmar finns Elskling Live, en app som alltid är uppdaterad med den aktuella timmens spotpris. Användarna av appen kan även ställa in gränsvärden för att trigga ett larm när elpriset blir högre eller lägre än angivna nivåer.

2014 års dyraste eltimme noterades måndagen den 26 maj klockan 11:00-12:00 då elen kostade 95,5 öre/kWh i hela Sverige. Billigast timpris noterades på natten mellan söndag till måndag den 27 oktober klockan 02:00-03:00. Då var elen nästan gratis och kostade endast 0,5 öre/kWh.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal