Teckna förnybart elavtal i samband med Earth Hour

2015-03-27 08:54Elpriset fortsatte att sjunka under mars. Med bara några dagar kvar av månaden ser medelpriset ut att bli 23 öre/kWh i Luleå och Sundsvall, 24 öre/kWh i Stockholm och 25 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar samma elprisnivå som mars i fjol. Nu är våren på väg med ljusare och varmare dagar och förhoppningsvis ännu lägre elpriser. Elskling vill påminna hushållen om att delta i Earth Hour nu på lördag och att även säkerställa att de har ett förnybart elavtal.Vi närmar oss vårflodstider. Statistiskt sett brukar vårfloden starta i mitten av april (vecka 17). Det är en viktig tid då snön och markvattnet ska rinna till vattenmagasinen. Beroende på hur fort snön smälter och hur häftig tillrinningen blir kan det stundtals bli hög press i vattenkraften. Något som tvingar vattenkraftsproducenterna att producera mer el än nödvändigt. Överflödig elproduktion sätter rejäl press på elprisnivån. De senaste magasinstalen från Svensk Energi visar ett överskott på cirka två procent jämfört med normalt för perioden.

Den enda parametern som just nu bromsar ett vidare elprisfall är riksbankens agerande som syftar till att försvaga kronan mot euron. En försvagad krona gör elen dyrare att köpa in då el handlas i euro på elbörsen Nordpool.

OKG meddelade nyligen att återstarten av reaktor 2 i Oskarshamn som varit ur drift sedan sommaren 2013 kommer att försenas ytterligare. Den var planerad åter i drift 1 september men väntas nu vara igång först vid jul. Ringhals 2 är ur drift och planeras starta mot slutet av november. Kärnkraftproduktionen i Sverige ligger just nu på cirka 70 procent av total installerad effekt.

- I fjol blev mars elpris det lägsta för 2014. Så här långt är elprisnivån i mars det lägsta även för 2015. Om historien upprepas i år återstår att se, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Månaden avslutas med världens största klimatmanifestation i form av Earth Hour. Lördagen den 28 mars klockan 20.30-21.30 är det dags att släcka lamporna.

Många elhandlare känner till att konsumenter föredrar förnybara alternativ framför icke förnybara elavtal. Mot bakgrund av detta miljöprofileras många av de kampanjer som erbjuds på elsking.se där elhandlaren garanterar att all el kommer från förnybara energikällor. En exempelsökning för ett villahushåll i Stockholm som önskar teckna fast elpris i ett år resulterar i en topptrelista där totalpriset är på cirka 75 öre/kWh inklusive energiskatt och moms. Samtliga tre toppavtal är "miljömärkta". Det bästa avtalet är 100 procent förnybart. Avtalet på andra plats har sitt ursprung från 41 småskaliga vattenkraftstationer och det tredje alternativet är från vatten och vindel.

- Earth Hour är en symbolhandling som varar en timme per år. Väljer hushållen ett förnybart elavtal förlängs symbolhandlingen till att vara under hela avtalstiden. Båda handlingarna är viktiga och får en märkbar effekt. Vi uppmanar därför hushållen att passa på att ägna några minuter av sin mörka timme nu på lördag till att se över sitt elavtal och att samtidigt säkerställa att de får ett förnybart alternativ, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal