Sverige gick miste om gratis el från Danmark

2013-01-03 08:32Under juldagen blev medelspotpriset i Danmark -33,1 öre/kWh. Det betyder att konsumenter kunde förbruka el till negativa priser. Anledningen till detta var låg elförbrukning på grund av julhelgen samt hög vindkraftsproduktion på grund av starka vindar. Vanligtvis brukar Danmark kunna exportera mycket av överskottet under liknande förhållanden, men denna dag blev mycket kraft instängt på grund av flaskhalsar i nätet. Det negativa priset under juldagen sänker det danska medelspotpriset för december med cirka tre öre/kWh.Det har sedan 1 december 2009 varit möjligt med negativa priser på elbörsen Nordpool. Det innebär att aktörer som handlar på börsen även kan lägga negativa bud. Prisgolvet som är definierat av Nordpool ligger på -200 euro/MWh.

Det är inte ofta vi ser negativa elpriser, men under juldagen i år var det dags igen. Elpriset blev negativt i hela Danmark (DK1 och DK2). Dygnsmedelspotpriset blev - 33,1 öre/kWh och billigast blev nattimmarna mellan 01:00-07:00 då elen blev så billig som det praktiskt är möjligt, -1,73 kronor/kWh (motsvarar prisgolvet om -200 euro/MWh).

En förklaring till det extrema elpriset är låg helgförbrukning kombinerat med starka vindar som ger en stor mängd oreglerad vindkraftsproduktion. Motsvarande inträffade även på den tyska elbörsen, där blev elpriset ännu lägre då de saknar prisgolvet på -200 euro/MWh.

I Sverige är det ovanligt med negativa priser. Anledningen är att det svenska elsystemet har betydligt mindre andel vindkraft jämfört med Danmark. Vindkraften är svår att reglera vilket leder till att det vid vissa tillfällen blir ett kraftigt överskott på elproduktionen. I en perfekt marknad ska allt överskott av el exporteras till angränsande länder. På den nordiska marknaden kvarstår dock problemet med flaskhalsar vilket gör att Svenska kraftnät ibland begränsar överföringskapaciteten till Sverige för att undvika störningar i elnätet. Detta inträffade under juldagen då exempelvis kapaciteten mellan DK2 till SE4 reducerades med över 10 000 MWh vilket stänger in kraften i Danmark och samtidigt hindrar Sverige från att till fullo dra nytta av grannlandets låga elpris.

- Tidigare var det mindre sannolikt med negativa priser i Sverige, men sedan införandet av elområden har den sannolikheten ökat för elområde Malmö. Eftersom området är tätt sammankopplat med Danmark kan elpriset i SE4 bli lägre än övriga Sverige antaget att Danmark och även Tyskland vid dessa tillfällen obehindrat får exportera överskottet till Sverige, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Negativa elpriser gagnar framförallt hushåll med rörligt elavtal. Bäst effekt uppnås om konsumenten har ett timavräknat rörligt elpris och kan se till att maximera sin elförbrukning under just de timmarna.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal