Svag kronkurs ger högre elpriser

2014-08-20 08:48Den svenska kronan har försvagats mot euron. Det gör elen dyrare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-juli i år jämfört med motsvarande period i fjol är 22 procent lägre i euro medan skillnaden är 18 procent i kronor, visar statistik från Nordpool. Den svagare kronkursen har motverkat elprisnedgången med cirka 1,5 öre/kWh vilket motsvarar cirka 300 kronor per år för ett villahushåll.Handeln på elbörsen Nordpool sker i valutan euro vilket ligger till grund för elpriset som de svenska hushållen får betala till elhandelsbolagen. En svag kronkurs innebär mindre euron för pengarna och därmed blir elen dyrare att köpa i kronor. Euron har på ett år blivit cirka 8 procent dyrare jämfört med kronan. Under föregående höst kostade en euro cirka 8,5 kronor jämfört med dagens kurs på 9,2 SEK/EUR (källa: Reuters).

- En svag kronkurs missgynnar svenska hushåll vid köp av allt som är i utländska valutor som exempelvis hotellrum, varor från utländska webbshoppar, och även el i och med att det handlas i euro, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Huvudförklaringen till kronförsvagningen är den rekordlåga reporäntan efter Riksbankens senaste sänkning. Kronan tillsammans med andra mindre valutor påverkas generellt negativt av ökade oroligheter i världen med krig och ebolautbrott. En annan faktor är ökad osäkerhet i och med höstens riksdagsval.

Källa: Dagens industri, Reuters, Nordpool.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal