Stabilt elpris minskar bytesaktiviteten

2015-01-21 09:11Färsk statistik från SCB visar att 44 000 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är en minskning med 17 procent jämfört med november 2013 (53 000 elbyten). En förklaring till att färre hushåll valt att se över sitt elavtal kan vara det stabila elprisläget som präglat marknaden en längre tid. Elskling.se vill uppmärksamma hushållen om att det fortsatt finns ett stort elprisgap mellan marknadens dyraste och billigaste elavtal. Ett villahushåll som idag ska teckna rörligt elpris finner elavtal allt ifrån 76 öre/kWh till 92 öre/kWh. Det motsvarar en skillnad i årskostnad på 3 200 kronor.Media har på sistone rapporterat att hushåll med rörligt elpris tillhör "vinnarna". Rörligt pris har visat sig bli billigare än fast elpris de senaste tre vintrarna. Viktigt att notera är dock att det inom ramen för rörligt elpris finns stora prisskillnader elbolagen emellan och det är viktigt att hushållen väljer ett konkurrenskraftigt alternativ. Även om rörligt elpris varit billigast de senaste tre åren har kunder med sämre avtalsvillkor fortfarande betalat mer än kunder som haft fastpriskontrakt med bra villkor. Att enbart ha haft avtalsformen rörligt elpris är därmed ingen garanti för att hushållet tillhört "vinnarna".

Det finns över 120 elhandelsbolag i Sverige och det är stora prisskillnader elbolagen emellan. Elskling har sammanställt priser för rörliga avtal från samtliga elhandlare och jämfört de dyraste avtalen med de mest konkurrenskraftiga alternativen. Skillnaden utgör ett elprisgap på 16 öre/kWh. Storleken på prisskillnaden motsvarar drygt 50 procent av spotpriset som legat kring 30 öre/kWh de senaste månaderna. Det visar att påslag och andra avgifter har lika stor betydelse som utvecklingen av spotpriset.

- Avsaknaden av elpristoppar och generellt sett låga spotprisnivåer har fått allt fler att välja avtalsformen rörligt elpris. På ett år har cirka 150 000 nya hushåll anslutit sig till skaran som har rörligt elpris. Idag är det drygt 40 procent av alla elkunder i Sverige som har ett rörligt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elsklings rekommendation till hushåll och företagare är att göra en jämförelse på nätet för att säkerställa konkurrenskraften i det aktuella elavtalet.

- Aktiva kunder tillhör alltid vinnarna. Vi ser i våra beräkningar att aktiva hushåll som valt något av de bättre fastpriskontrakten på marknaden trots det fallande spotpriset haft en lägre elkostnad än passiva hushåll med dyra rörliga avtal. Lägst elpris har flitiga hushåll med rörligt elpris fått. Dels tack vare låga spotpriser och dels då de tecknat något av de billigare elavtalen på marknaden, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal