Stabila elpriser trots vinterkyla - MMD axlade sin roll

2018-02-01 08:40Januari månad bjöd på både kyla och värme. För första gången på länge fick vi känna på vinterkylan som har lyst med sin frånvaro. Vi fick också milda och varma dagar utan snö. Med tanke på att vi har en normal fyllnadsgrad i vattenmagasinen och att kärnkraftverken har gått på nästan full effekt hade vi kunnat få låga elpriser i januari om det inte varit för kylan. Istället blev elpriserna lite högre än motsvarande period förra året. Den 23 januari fick Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ett nej av Mark - och miljödomstolen (MMD) till sina planer på slutförvaring. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt ja, men MMD anser att det krävs mer underlag.Medelspotpriset i januari blev 32 öre/kWh, fyra procent högre än motsvarande period i fjol. Under årets första vecka fick vi ett avbrott i kärnkraftverket Forsmark 3 som bidrog till att spotpriserna steg. Under andra halvan av månaden var det istället Forsmark 2 som körde på reducerad kapacitet på grund av fel i en tryckventil. I övrigt har kärnkraften gått på full effekt vilket håller nere spotpriset.

Det är fortsatt normala nivåer i vattenmagasinen för årstiden och det är betydande för elpriset. Vattenkraften är vår billigaste energikälla och står för 45 procent av den totala elproduktionen. Till skillnad från vind- och solkraft är den reglerbar vilket betyder att den kan lagras och användas i perioder då elförsörjningen är som mest ansträngd.

Den 23 januari kom ett historiskt besked om slutförvar av svenskt kärnavfall. SKB fick ett ja från Strålsäkerhetsmyndigheten, men ett nej från Mark- och miljödomstolen till sina slutförvaringsplaner i Forsmark i Östhammars kommun. MMD anser att SKB inte lagt fram tillräckliga bevis för att kopparkapslarna som ska innehålla kärnbränslet kan motstå rostangrepp. Forskare och experter på KTH har framhållit att den koppar som kapslarna innehåller aldrig har klassats som ett bra korrosionsresistent material och att SKB borde ha undersökt andra alternativ tidigare.

- Det är väldigt komplext att göra en bedömning i denna fråga och det känns betryggande att veta att Mark- och miljödomstolen tar till sig den forskning som finns på området. Tanken är ju att kärnavfallet ska bevaras på ett säkert sätt i minst 100 000 år. Med all respekt för det arbete som SKB har lagt ner, känns det bra att MMD axlar sin roll väl i den här situationen. Nu är det upp till regeringen att fatta ett beslut och jag antar att utlåtandet från MMD ska väga tungt, säger Faraz Azima, vd på Elskling

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal