Så får du det bästa elavtalet denna vinter

2013-10-28 09:14I Sverige finns det cirka 4,5 miljoner hushåll. Av dessa har 17 procent ännu inte gjort ett aktivt val av elavtal och betalar därför tillsvidarepris för sin el. Resterande andel är jämnt fördelat mellan hushåll med bundet elpris och hushåll med rörligt elpris. Alla hushåll ställs med jämna mellanrum inför ett elval. För att få det bästa avtalet finns det några saker att ta hänsyn till. Nedan ges några exempel på vad olika typhushåll bör tänka på när de väljer elavtal inför vintern.Familjen Bergqvist bor i hus och har alltid föredragit fastpriskontrakt. De har som vana att binda priset ett år i taget. Rekommendationen till dem är att årligen jämföra det erbjudande om förlängning som de har fått från sitt elhandelsbolag. Oftast finns det kampanjer som innebär att hushållet kan få ett bättre elpris genom att byta elbolag på elskling.se. Om familjen Bergqvist väljer att lämna den tidigare leverantören är det viktigt att de säger upp tidigare avtal. Uppsägning görs enklast per mail då de både får det skriftligt och slipper sitta i långa telefonköer.

Familjen Larsson bor också i ett hus. De har legat rörligt det senaste året men allt läsande om stigande elpriser under vintern har gjort dem oroliga för elpristoppar. Deras ekonomi klarar inte av stora prissvängningar, även om det bara skulle handla om någon enstaka månad. Hushållet rekommenderas att gå över till ett fastpriskontrakt för att slippa vara oroliga över vintern.

Hushållet Karlsson har haft rörligt elpris sedan avregleringen av elmarknaden. De förbrukar cirka 3 000 kWh per år och är övertygade om att rörligt elpris blir billigast i längden. Tipset till detta hushåll är att ligga kvar på ett rörligt elavtal men att säkerställa att deras avtal inte har en fast månads- eller årsavgift. Konkurrensen på elmarknaden har gjort att många elhandlare erbjuder rörligt elpris utan några fasta avgifter. Om den fasta avgiften slås ut på en låg förbrukning blir det väldigt dyrt per kilowattimme.

- Det är många hushåll som stirrar sig blinda på om påslaget är ett eller två ören och glömmer helt bort att inkludera fasta avgifter i sin kalkyl. Förbrukar man exempelvis 3 000 kWh och har en fast årsavgift på 300 kronor per år motsvarar detta hela 10 öre/kWh, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Enmanshushållet Lindberg bor i lägenhet och har aldrig gjort ett aktivt val av elavtal. Lindberg och 800 000 andra svenskar har fortfarande ett tillsvidareavtal. Det är den sämsta och absolut dyraste avtalsformen på marknaden. Avtalsformen har varken bindningstid eller uppsägningstid, vilket gör det enkelt att välja bort. Rekommendationen till Lindberg och alla andra hushåll med tillsvidarepris är att snarast välja ett riktigt elavtal, fast eller rörligt spelar mindre roll i det här fallet. Genom att välja bort tillsvidarepriset sänker de sin elhandelskostnad med minst 30 procent.

- Det finns en fallgrop som tillsvidarekunderna ofta hamnar i. Tillsvidarepriset är så pass högt att konsumenter ofta kan missta sig och tro att det elpris som står på deras elräkning är lägre än det bästa på elskling.se. Exempelvis kan det stå 73 öre/kWh på elräkningen medan bästa pris på marknaden är 85 öre/kWh. De utgår från att tillsvidarepriset på 73 öre/kWh är ett totalpris inklusive energiskatt, moms och fasta avgifter, vilket är fel. Lägger man på alla delar hamnar totalpriset på över 130 öre/kWh vilket definitivt är högre än på elskling.se, säger Faraz Azima.

Avslutningsvis vill vi varna konsumenter för att ingå avtal som marknadsförs via telemarketing eller ute på stan. Att byta elavtal är något som hushållen bör göra i lugn och ro på egen hand vilket enklast görs på webben.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal