Så blir elåret 2018

2018-01-02 11:00Elpriserna spås bli lägre under 2018. Efter ett år med höjd energiskatt, höjda elnätsavgifter och höga elpriser ser vi nu en tröst. Vädret under höst- och vintermånaderna har varit milt och regnigt vilket har resulterat i att vi nu har en stark hydrologisk balans inför det kommande året. Men lägre elpriser betyder inte nödvändigtvis en lägre elkostnad totalt sett. Fram till år 2020 ska elnätsavgiften höjas med ytterligare 40 miljarder kronor vilket kommer att märkas under nästa år. Vidare kommer energiskatten att flyttas till elnätsfakturan från 1 januari 2018.Elbörsen spår att årsmedelpriset för 2018 blir 27 öre/kWh. Hela 10 procent lägre än i år (30 öre/kWh). För en genomsnittlig villaägare innebär det att elhandelskostnaden sjunker med 750 kr på ett år.

Den främsta anledningen till att elpriserna spås sjunka är att vi efter en lång tid av underskott, har starka resurser från vattenkraften. Då kan vi i högre grad undvika att importera el producerat av kolkraft från Tyskland och de höga kolpriserna.

- Det har varit ett dyrt år för elkonsumenterna. Det är självklart positivt att elpriserna kommer att sjunka framöver. Det man bör ha med sig är att det tyska priset fortfarande är högt. Får vi ett underskott i elproduktionen kommer priserna att stiga till samma nivå. Ska man se över sitt avtal inför det nya året bör man ta det i beaktning, säger Faraz Azima, vd på Elskling

Men att priset för elhandeln sjunker behöver inte betyda en lägre totalkostnad. Under de kommande två åren kommer de redan höga elnätsavgifterna att höjas med ytterligare 40 miljarder kronor. Enligt Energimarknadsinspektionen, handlar det om 25-30 procent över 2016 års nivå.

- Att elnätsavgifterna ska höjas vidare känns som ett slag i ansiktet på elkonsumenten. Efter ett år av konstanta höjningar från olika håll så svider det här lite extra. Som konsument bör man ta med de framtida höjningarna i sin budget här framöver, säger Faraz.

Vidare kommer energiskatten att tas ut av elnätsbolagen istället för elhandelsbolagen efter nyår. Som elkonsument kan det bli förvirrande att elhandelsfakturan är lägre än väntat och elnätsfakturan högre. En del elhandelsbolag har plockat bort energiskatten från sin webb medan andra har den kvar i sina jämförpriser. Bra att vara extra vaksam på detta.

Några saker att tänka på inför elåret 2018
  • Lägre elpriser. Men får vi underskott i elproduktionen så kommer priserna att stiga snabbt och rejält. Har du en känslig ekonomi kan det vara bra att välja fastprisavtal trots att elpriserna spås bli låga.
  • Elnätsavgifterna kommer höjas. Trots att elpriset blir lägre kan den totala kostnaden bli högre. I vissa län kommer kunder få sänkta eller oförändrade avgifter, men i Stockholm höjs elnätsavgifterna fram till år 2020.
  • Energiskatten flyttas från elhandelsföretagen till elnätsbolagen. Efter nyår kommer energiskatten att tas ut av elnätsföretagen. Får du en lägre faktura från elhandelsbolaget kan smällen komma med elnätsfakturan. Läs mer om det i vårt tidigare pressmeddelande.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal