Rörligt elpris blev 3 800 kronor billigare

2012-12-11 08:38Ny statistik från SCB visar att 46 165 hushåll bytte elhandelsbolag i oktober. Det är cirka fem procent färre än motsvarande månad föregående år (48 750). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 74 procent fast elpris. Därmed fortsätter fastpris att vara den mest populära avtalsformen. Under det gångna året är det dock kunder med rörligt elavtal som har haft lägst elpris.Av de konsumenter som bytte elavtal på elskling.se under oktober i fjol valde 77 procent ett fastprisavtal. Bland fastprisavtalen var intresset för ettårsavtal störst och stod för 39 procent. För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh var elpriset för 12 månaders fastprisavtalcirka 100* öre/kWh. För konsumenter med ett rörligt elavtal kostade elen cirka 81* öre/kWh under motsvarande period. Det motsvarar en kostnadsbesparing på 3 800 kronor för hushåll med rörligt elpris.

Att många just nu tecknar kortare fastprisavtal än ett år kan bero på att de vill säkra sig mot eventuella elpristoppar under vintern. Det gör att de senare till våren kan återgå till ett rörligt avtal för att därigenom ta del av en eventuell elprisnedgång.

-Under rådande situation med finanskris och varsel som det rapporteras om löpande kan det kännas tryggt med ett fastprisavtal. Samtidigt innebär den förvärrade krissituationen att risken för elpristoppar blir lägre. Något som kunder med rörligt elpris kan glädjas åt, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

*Priset inkluderar samtliga avgifter och skatter
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden.Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri.www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal